Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019 uit 165 opgaven en wordt in twee dagdelen afgenomen. In 2018 bestond de Centrale Eindtoets van Cito uit 200 opgaven die in drie dagdelen werden afgenomen. De papieren toets 2019 wordt op 16 en 17 april in de ochtend afgenomen. Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie kan op de derde toetsdag in z’n geheel in de ochtend worden afgenomen.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bestaat in 2019 uit 140 opgaven en kan ook op twee toetsmomenten worden afgenomen. De digitale toets is flexibel af te nemen tussen 15 april en 15 mei.

Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.