Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd kan je kind naar de buitenschoolse kinderopvang op onze school, BSO De Mheen, De Toverhoed. Kindercentrum heeft 2 of 3 ruimten die gebruikt worden voor BSO-activiteiten. Daarnaast maken zij gebruik van het schoolplein en de Vlindertuin.

De BSO is geopend tot 18.30 uur. Telefonisch te bereiken onder nummer: 06-34874098
Voor inschrijving ga naar de site van www.kindercentrum.nl