Nieuwsbrief De Mheen

20 maart 2019

Schooljaar 2019-2020

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de formatie voor komend schooljaar. Wij blijven draaien met 10 groepen en het aantal kinderen stijgt iets.
Nu kijken we of iedereen dezelfde uren en op dezelfde plek blijft werken. Ook krijgt elke school meer geld vanuit de toezegging van minister Arie Slob. Afgelopen jaar kregen wij geld voor werkdrukvermindering en dat is heel goed ingezet. Regelmatig heeft een collega een ochtend geen groep en tijd voor allerlei dingen die ook belangrijk zijn: toetsen invoeren en analyseren; rapporten maken; gesprekken met externen voeren; oudergesprekken voorbereiden en ga maar door.
Nu krijgen wij het geld van 2020 al per 1 augustus a.s. Staken heeft dus toch geholpen. Hoe we dit extra geld gaan inzetten is nog niet bekend. Daar buigen we ons nog over. Ook de MR heeft daar een rol in.

Tegelijk roep ik ouders op om broertjes en zusjes die op termijn ook bij ons naar school gaan aan te melden via het bekende inschrijfformulier. Voor onze planning erg handig.
Voor vrienden, buren of collega's is het handig om 10 april te noemen: de open dag!  Alle basisscholen in Apeldoorn doen hieraan mee.

Stages en stagiaires

Momenteel bieden wij veel studenten een stage plek. Het gaat om een breed aanbod: gymstage vanuit het MBO; onderwijsassistenten via verschillende opleidingen en natuurlijk de pabo. Soms slechts een dag per week en af en toe hele weken. Daarnaast komen ook regelmatig middelbare scholieren één of enkele dagen meelopen voor hun maatschappelijke stage. Zij proberen een beeld te krijgen van een sector waar ze misschien later wel in willen werken. Een soort snuffelstage.

Wij zijn er blij mee en vinden het ook een soort plicht om voor de komende onderwijsmensen een oefenplek te zijn.

 

Vlindernieuws

Opa en oma gaan naar school

We zijn goed gestart met het project. In alle groepen zijn al veel materialen om “schooltje” te kunnen spelen. Leuk om de verschillen tussen vroeger en nu te bespreken. Buiten zien we kinderen opeens meer knikkeren, met stoepkrijt spelen en uit zichzelf “Schipper mag ik overvaren?” spelen. Op vrijdag 5 april eindigt het project.

Boekenkring

Voor de kinderen van groep 2 hangt er in de groep een lijst waarop ze zich kunnen inschrijven voor de boekenkring. Vul de lijst a.u.b. deze week even in.

Dierengeluiden

Kangoeroewedstrijd

Aankomende donderdag doen verschillende kinderen mee met de kangoeroewedstrijd. Dit is een landelijke reken- en wiskundewedstrijd. Als je vast een beetje wilt oefenen, bekijk dan de website van de kangoeroewedstrijd. Wij wensen de kinderen alvast veel plezier met het oplossen van pittige rekenvraagstukjes.

Gym

Gymjuf Anneke is met pensioen. Dat betekent dat er tot de zomer geen vakleerkracht gym is.

Op donderdagochtend komt Carlene (groepsleerkracht van de tijgers) de gymlessen geven, op de andere momenten geven de stamgroepsleerkrachten zelf de gymlessen (aangevuld door gymstagiaire Marleen).

Omdat Lotte en Anneke niet bevoegd zijn om zelf gymles te mogen geven, krijgen de walrussen en de orka’s vanaf nu op donderdagochtend gym van Carlene.

Old school

Wij zijn druk met het project "old school". De Walrussen en de Inktvissen groepen zijn al naar de Rietendakschool geweest. Dat was heel leuk. Wij gaan er nog niet teveel over vertellen, want de Dolfijnen en de Orka's gaan nog. Het vervoer is nog niet helemaal rond. Laat gauw weten dat je ook mee kunt. Alvast bedankt!

De schoonvader van Dieneke komt in alle middenbouwgroepen een uurtje een "ouderwetse" les geven. In rijtjes zitten en zeker geen voornamen van de leerkrachten.

BovenBouwBezigheden

Project

Het project “Oldskool”, over onderwijs van vroeger, loopt in alle groepen. In het trappenhuis hangt een tijdlijn, die in de loop van de weken door werk van de kinderen gevuld gaat worden. In de groepen bekijken we oude foto’s, oude rapporten, oude schoolspullen van vroeger. Mochten er vanuit thuis leuke dingen zijn rond dit onderwerp: neem het vooral mee naar school! Van oude papieren documenten kunnen we een kopie maken die op school kan blijven als het origineel weer mee naar huis moet.

Schoolvoetbal

Carlene en Sandra verzorgen de communicatie over het schoolvoetbal; houd de mail dus goed in de gaten als je zoon/dochter meedoet.

Gastles voor groep 7

Vorige week woensdag kregen we bezoek vanuit het CJG: een gastdocent
kwam voor alle 7e jaars een les over gezonde voeding, mediawijsheid
en ook een stukje seksuele ontwikkeling geven. Met name de foto’s waarop
stapels suikerklontjes naast glazen cola en andere zoete dranken lieten zien
hoeveel zoetigheid hier in zit, maakten wel indruk… Alle kinderen kregen na
afloop een kaart mee waarop de verschillende onderwerpen die aan bod geweest
waren genoemd staan, zodat er thuis over nagepraat kan worden.

Verkeer groep 7

We zijn nu een aantal weken bezig met de verkeerslessen en de kinderen leren veel! Zoals eerder in een mail genoemd, is het de bedoeling dat het huiswerk samen met een ouder besproken wordt. Lukt dit bij iedereen? Veel in het verkeer bezig zijn en uitleg krijgen over echte situaties helpt echt om dit onderwerp goed onder de knie te krijgen. Kijken jullie thuis ondertussen ook vast even goed naar de fiets? Doen de remmen het goed, werkt de verlichting? Voor het praktijkexamen moet dit in orde zijn.

Musical groep 8

Groep 8 is voorzichtig begonnen met het nadenken over thema’s voor de musical. Onder leiding van Carlene en Sandra wordt er in de instructielessen af en toe al wat tijd voor ingeruimd. Na de eindcito (in april) is er meer musicaltijd.

Medezeggenschapsraad

MR vergadering 7 maart 2019

Inzet stakingsgeld

Het geld dat Leerplein overhoudt van de stakingsdagen ( stakend personeel krijgt dat niet betaald) zal, met instemming van de MR, ingezet worden voor het feest van het 50 jarig bestaan van De Mheen.

Sollicitatieprocedure nieuwe directeur

Hans Wegter (bestuur van Leerplein055) is op bezoek geweest om de MR uit de doeken te doen hoe de sollicitatieprocedure in zijn werk gaat. Inmiddels is er door de MR een prachtige profielschets opgemaakt en gaat de advertentie zo spoedig mogelijk de deur uit. We hopen op veel reacties maar vooral één van die ene, geweldige, fantastische persoon die Ben in november gaat vervangen. In de benoemingsadviescommissie zitten, naast het bestuur, een ouderlid en twee personeelsleden.

Kinderopvang

Nieuws vanuit de bso

We zijn op dit moment met het thema vriendjes bezig.

We werken sinds kort met het programma Doenkids. Hier zetten wij verschillende activiteiten in een maandschema. Deze vind je ook op het bord bij de hoofdingang van de school. Er worden per dag verschillende activiteiten aangeboden zoals armbandjes of smoothie maken, muziekspel en nog veel meer knutsel- en spelactiviteiten.

Ondertussen zijn we samen met het Kinderdagverblijf ook met de voorbereiding voor Kika bezig. We hebben chocolaatjes gemaakt om te proeven, we maken er nog veel meer om te verkopen op de Kikamarkt samen met nog veel meer lekkers. Het zou leuk zijn als er heel veel kinderen met hun ouders komen om van alles te genieten. De markt wordt gehouden op vrijdag 29 Maart achter in de school bij het Kdv en de Bso met inloop vanaf 13:00……

Het volgende thema is: lente, Pasen

Wij van de bso gebruiken de deur aan de zijkant van de school. De hoofdingang wordt na schooltijd op slot gedraaid. We willen ook de ouders die het toch handiger vinden de hoofdingang te gebruiken, verzoeken om via de zijuitgang naar buiten te gaan.

Groetjes
Jennifer, Erika, Farida, Marieke en Esma

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055