Vooruit

woensdag 3 april 2019

Naast het gewone programma hebben wij in elke groep te maken met kinderen die moeite hebben met leren en kinderen die makkelijk leren. Deze laatste groep proberen we (nog meer) uit te dagen via Vooruit. Op donderdag is Karen op school en zij geeft les en begeleidt deze groep kinderen. Om 8.30 u zijn het kinderen uit de MB , na de pauze uit de BB en ’s middags uit de OB.
Wij merken dat sommige kinderen dit lastig vinden. Je hebt altijd makkelijk kunnen leren en nu kom je voor (flinke) uitdagingen. Soms loop je vast, soms moet je eerst met een ander kind of met een groepje aan de slag. Echt wennen.
Voor belangstellenden hier een artikel dat er dieper op in gaat. Hoe leren we eigenlijk? Voor ouders en leerkrachten die via Klasbord op de hoogte worden gehouden is dit deels bekend (nov jl gepubliceerd). Voor veel anderen ook interessant.
De afbeelding laat het mooi zien. Vooral de opmerking van het konijn is voor de kinderen van Vooruit belangrijk en meteen lastig.

Delen via