Vaardigheidsniveaus en rapport

woensdag 21 november 2018

Sinds dit schooljaar werken wij op De Mheen met nieuwe vaardigheidsniveaus. Het woord zegt wellicht wat weinig, maar als we aangeven dat dit wordt weergegeven bij de CITO toetsen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys als A, B, C, D of E zal er meer herkenning zijn. Deze scores geven een schaal aan waarin we landelijk gezien alle kinderen op eenzelfde toets kunnen vergelijken. Deze schaal is veranderd en vanaf dit schooljaar wordt er gesproken over de niveaus I, II, III, IV en V. De verdeling van de niveaus is ook aangepast (zie afbeelding). De nieuwe verdeling is niet strenger of soepeler dan de oude verdeling, het is anders ingedeeld. Met de nieuwe normering worden de niveaus gelijk ingedeeld, waardoor er een ‘gemiddelde groep’ ontstaat.

 

I= 20% hoogst scorende leerlingen

II= 20% boven het landelijk gemiddelde

III= 20% landelijk gemiddelde

IV= 20% onder het landelijk gemiddelde

V= 20% laagst scorende leerlingen

 

De vaardigheidsniveaus hebben een plek in onze rapporten. In de rapporten hebben we tot nu toe altijd 6 bolletjes weergeven. Dit kwam overeen met de niveaus A, B, hoge C, lage C, D en E. Aangezien de verdeling in de nieuwe niveaus gelijkgetrokken is, betekent dit ook een verandering in het rapport. De 6 bolletjes worden teruggebracht naar 5 en komen dan dus overeen met I, II, III, IV en V. Deze overgang zal wellicht nu al zichtbaar zijn in het korte verslag. Indien daar nog 6 bolletjes terug te vinden zijn, wordt de verandering in het grote verslag aangebracht. Bij vragen kunt u terecht bij de stamgroepsleiders.

Delen via