Tellen, tafels en …. klokkijken!

dinsdag 3 december 2019

Naast het lezen, is tellen ook van belang! De kinderen van groep 3 oefenen de getallen t/m 20 op de getallenlijn. En tellen met sprongen van 2 en 5. Dit kan ook heel goed met pepernoten of Kerstballen: vul maar in!
Voor groep 4 moeten de tafel van 1, 2, 5 en 10 nu wel bekend zijn. En groep 5 moet aan het eind van het jaar allen tafels kennen. Het liefst in 15 seconden en ook door elkaar.
Klokkijken is altijd een lastig onderwerp. Groep 3 is nu gestart met de hele uren. Groep 4 dient ook de halve uren en kwartieren goed te kennen. Groep 5 werkt met de digitale tijd en de analoge tijd. Er zijn ook leerzame, leuke apps te downloaden op al deze leergebieden.

Delen via