Planning vakantierooster en feestdagen schooljaar 2020 – 2021

woensdag 8 april 2020

De herfst-, Kerst- , voorjaars- en zomervakanties staan al vast en de nationale feestdagen zijn ook bekend. Hierbij het vastgestelde vakantierooster:

De studiedagen zijn nog niet bekend. Om daarmee verder te kunnen, is het nodig dat de bovenschoolse vergaderplanning eerst bekend is. We streven ernaar om onze studiedagen te verdelen over de dagen van de week. Dit omdat alle parttimers ook buiten hun standaard werkdagen aanwezig moeten zijn en de belasting daarmee verdeeld wordt over de week. Daarnaast willen we indien mogelijk kiezen voor logische dagen, bijvoorbeeld aansluitend aan een vakantie. Omdat we het perspectief van ouders in deze planning ook belangrijk vinden, zullen we het concept van de studiedagen eerst voorleggen aan de oudergeleding van de MR. Zodra de planning van de vrije dagen compleet is, ontvangen jullie deze.

 

Delen via