Observaties

maandag 26 november 2018

De maand november is gebruikt om teamleden te observeren. Allereerst door de directeur en IB-er. Daarnaast hebben we ook de kans om bij elkaar te kijken (Collegiale Consultatie – zie eerdere nieuwsbrief).
Nu gebruiken we al enkele weken een nieuw medium: IrisConnect. In een lokaal komen twee iPads te staan. De een neemt de groep op. De andere neemt de leerkracht op en volgt haar ook door een speciale zender in de microfoon. De leerkracht kan later inloggen en dan de eigen opname bekijken. Letten op eigen instructie en zien wat het bij kinderen doet. Heel leerzaam en mooi om jezelf zo te zien werken. Op termijn kunnen we dit ook uitbouwen en in een overleg stukjes bekijken. Mooie ontwikkeling. Rondom kinderen in beeld en privacy is dit goed afgedekt.

Delen via