Bericht vanuit de MR

dinsdag 7 juli 2020

Afgelopen 23 juni hadden we alweer de laatste MR vergadering van dit jaar. Net als voor iedereen was het een gek jaar voor de MR-leden. Naast de “normale” onderwerpen, zoals de TSO, het vervoer en de jaarlijks terugkerende thema’s zoals de jaarrekeningen en het formatieplan, stonden dit jaar ook de Corona maatregelen van de school op het programma. En ook wij vergaderden dus veel op afstand. Gelukkig bleken we ook op afstand als MR nabij, en konden we de inzet van de school in digitaal en ook nu in iets normalere werkwijze goed volgen. We zijn kritisch geweest en hebben gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Wil je weten wat we allemaal precies gedaan hebben? Lees dan ons jaarverslag: 2019-2020 jaarverslag de Mheen MR

De afgelopen vergadering stond in het teken van terugkijken in de vorm van het jaarverslag, maar ook in het teken van stilstaan en vooruitkijken. Stilstaan met de ouder- en leerlingpeiling om te kijken welke kant we op moeten met de schooltijden. De MR is een groot voorstander van een andere oplossing dan de huidige TSO oplossing, maar het moet wel een organisatorisch haalbare oplossing zijn waar zowel het grootste deel van de leerkrachten als een meerderheid van de ouders (en leerlingen natuurlijk) achter staat. Mocht er een nieuwe oplossing komen, realiseert de MR zich goed dat dat weer aanpassing vraagt van iedereen. Gelukkig hebben we in de afgelopen periode meer dan ooit laten zien hoe aanpassingsvaardig de leerkrachten en ouders van de Mheen eigenlijk zijn.

Dan over de toekomst nog verder: in de laatste vergadering zijn we als MR kritisch geweest over de leerplein app zoals die nu gebruikt wordt. We zien dat hij minder gebruikt wordt dan de vorige apps, wat grotendeels samenhangt met de beperkte functionaliteit. We zouden graag zien dat het bestuur het gebruik van andere apps die beter functioneren gaat faciliteren, zodat het aantal communicatiemiddelen met ouders beperkt kan worden en er ook op afstand makkelijker afgestemd kan worden.

Mocht je vragen hebben over deze of andere onderwerpen die al dan niet in de MR geweest zijn, mail ons gerust.

Groeten, namens de MR
Nanouk van Tol

Delen via