Nieuwsbrief De Mheen

19 juni 2019

Korte nieuwtjes

•  Al snel na de oproep in de vorige Mheeninkjes hebben wij onze sporttas teruggevonden. Deze stond op een ongebruikelijke plek. Wij zijn heel blij dat alle shirts, sokken en broekjes weet terecht zijn.

• Lydia is onlangs met haar fiets gevallen en heeft haar pols gebroken. Helaas ook nog haar rechter. Dit geeft naast veel pijn en ongemak ook voor het werk op school enige aanpassing of vertraging.

• Dit jaar valt Anneke in bij de Orka's ter vervanging van Marlies. Helaas lukt het ons niet om dit door te zetten. Anneke heeft een andere baan van drie dagen en die wordt iets groter, waardoor de combinatie met Dieneke niet lukt. Nu op zoek naar een nieuwe juf voor deze groep op donderdag en vrijdag.

•  Op woensdag 3 juli is er een extra studiedag. Na alles rondom inspectie is deze dag hard nodig.

Inspectiebezoek

Al eerder gemeld dat we nu op alle onderdelen voldoende of goed hebben gescoord. Hoewel we hard gewerkt hebben om dit ook voor elkaar te krijgen en vol goede moed waren, lucht het enorm op. Nu naast vasthouden en bewaken ook weer tijd voor andere zaken.
Het over didactisch handelen: geeft elke leerkracht op een zodanige manier les dat alle kinderen een (volgende)stap kunnen zetten. Ja dat kunnen ze. In onze driejarige stamgroep gaat het soms anders, maar de conclusie is dat we dit nu onder de knie hebben. In elke jaargroep zitten al drie niveaus dus in een stamgroep soms wel 9. Dat vergt veel van een leerkracht. Het biedt ook kansen door kinderen van gr. 4 soms aan te laten sluiten bij een instructie van gr. 5 of herhaling bij een onderdeel van gr. 3.
Het andere onderdeel was kwaliteitszorg. Kennen we onze sterke en zwakke onderdelen en hebben we daar een passende systematische oplossing voor. Tijdens studiemomenten samen bespreken en vooral goed afspreken wat er wel of niet gedaan moet worden en dan in de groep aan het werk.
Mooi voorbeeld: het digikeuzebord bij de onderbouw. Een jaar geleden geïntroduceerd. Kinderen kunnen hun werkles zelf plannen.  Na de zomer uitgebreid met een kindvolgsysteem, zodat de juffen ook weten wat een kind koos en of het nog herhaling nodig heeft. Daar hebben we scholing voor gehad in februari. Inmiddels bevalt dit goed en krijgen ouders van huidige gr. 1 kinderen tijdens het oudergesprek ook vanuit die bevindingen een gesprek over hun kind.
Deze manier van veranderen en volgen is nu dus ook op orde.

Ook wil ik jullie, ouders van De Mheen, bedanken voor de manier waarop jullie dit met ons hebben meebeleefd. Wel met belangstelling, maar nooit met boze reacties. Dit hebben wij als team heel prettig gevonden. Dank daarvoor!!

De musical van groep 8: belangrijke informatie voor alle ouders!

Hebben jullie het al gelezen/gehoord? De 8e jaars hebben meegedaan aan de wedstrijd van Orpheus, waarbij de te winnen prijs het opvoeren van de eindmusical in Orpheus is! In plaats van aan 1 school heeft Orpheus 3 scholen deze geweldige prijs toegekend en wij zijn er één van! We zijn daar natuurlijk supertrots op, wát een prijs!!

De opvoering in een heuse theaterzaal brengt ook wat veranderingen met zich mee. Eén ervan is dat we voor de leerlingen van school de musical op een andere manier opvoeren dan we gewend zijn.

Op maandagmiddag 15 juli wordt op school de musical opgevoerd voor de onderbouw.
Op dinsdagavond 16 juli vindt de opvoering in Orpheus plaats, en daarbij mogen alle leerlingen van groep 3 t/m 7 (zonder hun ouders) aanwezig zijn. We verzoeken jullie uiterlijk 5 juli aan de groepsleerkracht van je zoon/dochter te laten weten of je kind die avond aanwezig zal zijn.

Van jullie als ouders wordt verwacht dat je je zoon/dochter die avond om 18.30 uur naar Orpheus brengt (de kinderen worden opgevangen en in de zaal begeleid door de leerkrachten) en na afloop om 20.30 uur weer bij Orpheus ophaalt.

Mochten er kinderen zijn die niet kunnen op dinsdagavond, dan kunnen zij op maandagmiddag aansluiten bij de onderbouwvoorstelling op school.

Op naar een spetterende eindmusical, waarbij groep 8 natuurlijk rekent op veel publiek.

Vlindernieuws

Laatste schoolweken

Nog ongeveer 5 weken en dan begint de zomervakantie alweer. Wat vliegt een schooljaar toch altijd voorbij! De komende weken hebben we geen gezamenlijk thema meer in de onderbouw. We nemen de tijd om met groep 2 de musical te oefenen en we spelen en werken verder fijn in de stamgroepen. Op woensdag 17 juli staan de “grote lummels” die na de zomer naar groep 3 gaan, op het podium. Hier volgt nog een mail over.

Rapport

In januari kregen de kinderen van groep 1 hun rapport. Eind juni zijn de kinderen uit groep 2 aan de beurt. Alle kinderen krijgen natuurlijk wel hun "plakboek" mee. Twee keer per schooljaar krijgen de Vlinders een "plakboek" mee naar huis. Leuk om zo de ontwikkeling van je kind te volgen en makkelijker bewaren dan allemaal losse werkjes/tekeningen.

Zon en water

Het wordt zomer en warmer. De Vlinders zijn elke dag veel buiten aan het spelen dus smeer jullie kinderen goed in! De waterpartij gaat ook meer aan dus een setje reservekleding in de tas, is altijd handig.

Modderdag

Op vrijdag 28 juni doen wij weer mee met de Nationale Modderdag.

Oudergesprekken

Donderdag 4 juli vinden de laatste oudergesprekken van dit schooljaar plaats. Inschrijven kan vanaf vrijdag 21 juni middels de lijsten op de deuren van de stamgroepen.

 

Dierengeluiden

Na een fijne vakantie week gaan we opgeladen beginnen aan de laatste weken van het schooljaar. Deze weken zullen in het teken staan van afronden en afscheid nemen.

De toetsen zijn inmiddels bijna afgerond. Ze zijn weer klassikaal in de eigen groep afgenomen en we zijn tevreden over de manier waarop het is verlopen en ook over de resultaten.

Groep 5 krijgt binnenkort weer het rapport mee. Wilt u ervoor zorgen dat het rapportmapje op school is? Dit is het laatste rapport van de middenbouw, dus dit rapport mag hierna thuisblijven.

De verdeling is rond. Alle kinderen weten nu in welke groep zijn komen of welke kinderen erbij de groep komen. Op 10 juli is er een wisseldag om kennis te maken met de nieuwe groep.
Op 26 juni is er een afscheidsviering. De vijfdejaars zijn druk bezig met het bedenken van een afscheidsact.

Verschillende kinderen lopen op dit moment mee met de avondvierdaagse. We wensen hen succes en veel wandelplezier!

BovenBouwBezigheden

In deze Mheeninkjes vanuit de bovenbouw een lijstje met data die belangrijk zijn in de komende weken.

vr 28 juni: De afscheidsbarbecue voor alleen de leerlingen van groep 8. Wie mee doet heeft zich kunnen opgeven bij de organiserende ouders.

wo 3 juli: Vrije dag, vanwege een ingelaste studiedag voor het team.

vr 5 juli: Groep 7 krijgt het grote rapport mee naar huis.

ma 8 t/m vr 12 juli: In deze week vinden de pré-adviesgesprekken voor groep 7 plaats (welk advies voor het voortgezet onderwijs geven we de leerling op dit moment). Jullie ontvangen binnenkort een mail van de stamgroepsleerkracht met daarin datum en tijdstip waarop ouder(s) en kind verwacht worden.

wo 10 juli: Wisseldag, de dag waarop de nieuwe leerlingen een dag meedraaien in hun stamgroep voor komend jaar. Best een beetje spannend, maar ook heel leuk! Inmiddels zijn de indelingen voor komend jaar bekend en weet iedereen waar zijn plekje komend jaar zal zijn. Welkom, nieuwe Leeuwen, Panters en Tijgers! Let op: groep 8 is deze dag vrij!

di 16 juli: Musical van groep 8

- Los bericht over musical: Lees ook het losse bericht over de musical elders in deze Mheeninkjes. Belangrijk voor ouders van groep 3 t/m 7 om te lezen, vanwege afspraken over kijken en haal- en brengtijden.
- Tijdstip musical: de musical in Orpheus begint om 19:00 uur!
- Genodigden musical: De 8e jaars krijgen dit jaar per persoon 10 toegangskaarten voor de musical. Dat betekent, zoals een 8e jaars het onlangs mooi verwoordde, dat alle “bonus”vaders, -moeders, -opa’s en -oma’s dit jaar ook kunnen komen kijken! Jullie kunnen thuis samen met je zoon/dochter vast nadenken over wie de tien gelukkigen gaan worden. De toegangsbewijzen zullen aan de deur van Orpheus gecontroleerd worden, dus wees er zuinig op als ze eenmaal uitgedeeld zijn.
- Exacte info: alles wat 8e jaars en hun ouders aan praktische dingen rond de musical moeten weten wordt gemaild.

wo 17 juli: De laatste schooldag van de 8e jaars. Afscheid in de eigen stamgroep. En, zet hem vast op de kalender, aan het eind van de ochtend de traditionele “uitzwaaiceremonie” op het schoolplein. Voor de 8e jaars en hun ouders een bijzondere afsluiting van de tijd op de Mheen.

do 18 juli: Met groep 6 en 7 maken we er een gezellige laatste dag van, ruimen we op en sluiten aan het eind van de dag gezamenlijk het jaar af. De 8e jaars hebben vandaag al vakantie.

vr 19 juli: Het team werkt nog een dag door vandaag, de kinderen zijn vrij.
De zomervakantie is dit jaar t/m 1 september.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055