Nieuwsbrief De Mheen

17 april 2019

Cito groep 8

Het is weer zo ver: groep 8 mag laten zien wat wij hen hebben geleerd. Als je dit leest is het al achter de rug. Wij rekenen net als vorig jaar op een mooie score en weer boven de norm. Dat is voor kinderen en school het mooist. Rond 8 mei weten we alle scores en krijgen de kinderen ook hun eigen score mee naar huis.

Formatie komend schooljaar

Al eerder gemeld dat wij ook komend jaar 10 groepen hebben. Afgelopen jaar hadden collega's regelmatig een ochtend "geen groep" en tijd om andere taken uit te voeren: werkdrukvermindering.  Iedereen is hier heel enthousiast over: onder schooltijd toetsen invoeren of analyseren; gesprekken voorbereiden of rapporten maken.
De minister heeft besloten om het tweede bedrag voor 2020 al in 2019 uit te geven dus krijgen wij meer formatie. Ook heeft  het samenwerkingsverband Passend Onderwijs geld beschikbaar gesteld om kinderen met specifieke problemen hulp te bieden. Deze twee nieuwe bedragen geven ons de kans om elke ochtend een onderwijsassistent aan te nemen. Daarvoor start binnenkort eerst intern, binnen Leerplein055, een procedure.
Een prima ontwikkeling en voor kinderen met meer zorg zeer welkom. Hierdoor is het voor teamleden ook een nieuwe vorm van werkdrukvermindering.

Compliment

De laatste weken is het te laat komen zeker verbeterd. Wij hebben onze bel van 8.30 u eruit gehaald. De bel van 8.26 u is het teken om op school te zijn. Rustig naar binnen en (zelf) je tas en jas opruimen. Ook hebben we enkele "trouwe"  laat-komers gevraagd eerder van huis te gaan. Wij willen echt om 8.30 u de deur sluiten en beginnen.

Nieuws  van de sportcommissie

Sportdag 25 april.

Volgende week donderdag is het zover! De jaarlijks terugkerende Sportdag. De dag staat in het teken van de Koningsspelen. Om extra sfeer aan deze dag te geven, willen wij vragen of jullie allemaal in “oranjestijl” naar school willen komen. Denken jullie allemaal aan sportieve, gemakkelijke kleding en buitengymschoenen (zonder noppen)?

Allereerst willen wij alle hulpouders die zich hebben opgegeven hartelijk bedanken!

Alle kinderen starten op school en zijn vóór 8.30 uur op school. Het liefst al om 8.15 uur. Na de feestelijke opening om 8.30 uur gaan alle kinderen naar het veld voor de Lopathon. Hierover heb je een aparte brief met informatie ontvangen. Komen jullie de kinderen ook aanmoedigen? Na de Lopathon volgt een pauze en hierna zullen de activiteiten van de Sport- en Speldag van start gaan.

Voor de ochtendpauze wordt voor eten/drinken gezorgd, maar voorgaande jaren leert ons dat kinderen op deze actieve dag extra trek hebben, dus er mag uiteraard iets extra's meegenomen worden. Tussen de middag is de pauze zoals jullie gewend zijn; overblijven of naar huis. Om 13.00 uur wordt de Sport- en Speldag weer vervolgd en om 15.00 uur sluiten we deze geweldige dag af.

Wij hebben er zin in!

Sportieve groeten,
De Sportcommissie,
Kim (Inktvissen) en Anita (Dolfijnen).

Heeft iedereen zijn Lopathonformulier ingeleverd?
Vergeten?
Lever hem morgen dan alsnog in!

Vlindernieuws

Thema

Bakker Anton (stagiaire van de Vuurvlinders) heeft ons thema “de bakker” geopend. Hij had het zó druk en is op zoek gegaan naar hulpbakkers op De Mheen. Een prima keus, want in de vlindergroepen zijn nu vele bakkers aan het werk. Waar komt het brood vandaan? Hoe gaat het bakproces in de bakkerij? Wat kan je allemaal kopen en verkopen in de bakkerswinkel en wat kost het? Hierdoor ontstaan hele leuke en leerzame spelsituaties.

Paasontbijt en eitje-tik

Donderdag 18 april hebben we het jaarlijkse Paasontbijt! We beginnen om 8.30 uur met zijn allen in het speellokaal. Daar eten we een boterhammetje en doen we de voorronde van de eitje-tik-wedstrijd. Tijdens de viering gaan we de finale houden…. spannend!

Lopathon en sportdag

Op donderdag 25 april zien we de Vlinders graag tussen 8.15 uur en 8.20 uur in hun eigen groep op school. Zodat we als eerste (8.30 uur) kunnen starten met de lopathon. Het is superleuk als je in het ORANJE gekleed kunt zijn. We hopen dat veel (groot)ouders komen aanmoedigen bij deze hardloopprestatie. Daarna hebben wij een ochtendprogramma dat bestaat uit drie verschillende activiteiten Natuurlijk kunnen wij dit niet zonder jullie hulp! Schrijf je dus in op het formulier op de deur van het lokaal.

Tutorlezen

Wekelijks zie je een bovenbouwer met een kleuter een plekje in de school zoeken om lekker samen te gaan zitten lezen. Een half uurtje samen met een boek bezig zijn. Hoe mooi is dat? Maar…….

• Wat is het doel van tutorlezen?

Iedere oudste kleuter wordt aan een eigen/vaste tutor ( bovenbouwer) gekoppeld. Die leest een prentenboek of verhaaltje voor. Het tutorlezen is vooral gericht op woordenschat en begrijpend luisteren. De tutor zal uw kind ook vragen stellen over het boek of het boek terug laten vertellen.

• Heeft tutorlezen ook nut voor de bovenbouwer?

Jazeker! De oudere kinderen leren mooi, duidelijk en op toon voor te lezen. Ze leren vragen te stellen over een tekst en tijdens het voorlezen rekening te  houden met het kind dat zit te luisteren. Juist nu zetten ze hun lezen in voor een praktisch doel en ervaren ze meteen zelf of ze goed en duidelijk voorlezen.

We merken dat zowel de bovenbouwers als de kleuters genieten van dit half uurtje. Heb je nog vragen? Stel ze gerust (voor 8.30 uur of na 15.00 uur, per mail mag natuurlijk ook) aan de stamgroepsleiders.

Wormpjes

Hevige jeuk tussen de billen, gekriebel op de huid rond de anus, een beetje vage buikpijn. Dit alles past bij wormpjes. Bijna ieder kind krijgt ze wel een keer. Goede hygiëne is hierbij erg belangrijk om besmetting te voorkomen. Wij spelen dagelijks buiten en vaak in de zandbak, daarom is het aan te raden de nagels kort te houden en je kind te helpen goed de handen te wassen. (de eitjes kunnen nl slecht tegen water). Verdere info zie site GGD.

Welkom Jim bij de Vuurvlinders. Wij wensen je een heel fijne tijd op De Mheen.

Dierengeluiden

Paasontbijt

Op donderdagochtend 18 april is weer het supergezellige Paasontbijt met als het hoogtepunt de eiertikwedstrijd! Wie wint dit jaar de felbegeerde beker?

‘s Middags is er een studiemiddag en zijn de kinderen vrij.

Rapport groep 4

Op donderdag 18 april krijgen de kinderen van groep 4 hun rapport mee. In week 17 of na de meivakantie zullen de oudergesprekken zijn.

Sportdag

Op donderdag 25 april is de jaarlijkse sportdag met lopathon. Zie de mail met info van de sportcommissie. Denken jullie nog aan het inleveren van de formulieren?

Thema buitendag

Na de meivakantie gaan we starten met het thema van de buitendag. Het thema is “kleine beestjes/insecten” .

Schoolvoetbal

Op woensdag 15 mei is er een schoolvoetbaltoernooi voor groep 5/6 bij CSV Apeldoorn, Victoria Boys en SV Orderbos

Op woensdag 22 mei en op vrijdag 24 mei is er een schoolvoetbaltoernooi voor groep 3/4 bij AGOVV Berg & Bos.

Wij doen weer mee! Komen jullie ons aanmoedigen?

BovenBouwBezigheden

Eind Cito groep 8

Wanneer deze Mheeninkjes gelezen worden, hebben we de eindtoets van het CITO (de Citotoets) voor groep 8 afgesloten. De Citotoets duurde dit jaar 2 dagen. Dat betekende wel dat er 4 toetsonderdelen per dag aan bod kwamen. Van spelling, werkwoorden, begrijpend lezen, grammatica, interpunctie, informatieverwerking tot rekenen. Alles kwam voorbij. We hadden wat zenuwen, het viel zo nu en dan best mee en er waren opgaven waar we flink over moesten nadenken, maar al met al hebben we er een goed gevoel over en hebben we stiekem best genoten. Aan het eind van woensdagochtend hebben we onszelf verwend met een heerlijke high tea. Verzorgd door de 8ste jaars zelf!

Medezeggenschapsraad

Op 11 april j.l. hadden we een uitgebreide MR-vergadering, want op de agenda stonden onder meer de TSO, de verkeers- en parkeerproblemen en de werkdrukgelden. Hieronder vinden jullie een kort overzicht van de belangrijkste besluiten.

Allereerst sloot tijdens de vergadering de leidinggevende van het kindercentrum aan. We hebben met haar de zorgen, die wij als MR-leden horen en zien, over de manier waarop de TSO draait, besproken. Ook is er natuurlijk aandacht besteed aan hetgeen wel goed gaat. De MR zal de verbeteringen monitoren en we zullen hier dan ook zeker op terug komen.

Ten tweede is gesproken over de al vaak benoemde parkeer- en verkeersproblematiek. De verkeerssituatie rondom het haal- en brengmoment is onoverzichtelijk en daarmee niet veilig voor kinderen. Gelukkig hebben we een betrokken ouder die veel weet van het aanpakken van dit soort situaties en zij heeft ons bijgepraat over de mogelijkheden die er zijn om deze situatie te verbeteren. We hebben afgesproken dat er in kleiner comité een voorstel gemaakt gaat worden voor het verbeteren van de huidige situatie. Hierover volgt later meer.

Tenslotte is gesproken over de werkdrukgelden. Zoals bekend zijn er extra gelden toegekend om de werkdruk te verminderen. De MR is akkoord gegaan met een tweeledig spoor waarbij er enerzijds een concreet plan gemaakt wordt voor de inzet van deze gelden maar er anderzijds ook alvast geworven gaat worden voor een onderwijsassistent, waarmee er in de toekomst extra handen zullen zijn voor ondersteuning in de klassen.

De volgende MR-vergadering is op donderdag 23 mei om 19.00 uur. De vergadering in juli is verzet en zal plaatsvinden op 11 juli om 19.00 uur.

Kinderopvang

Nieuws vanuit de BSO

Op donderdagmiddag 18 april is er op De Mheen een studiemiddag, de BSO is vanaf 12.00 uur open.

We hebben nu het thema lente op de BSO, daarna gaan we met het thema Baby aan de slag. We krijgen bezoek van een kraamverzorgster. Op 6 mei komt ze op de BSO.

Het thema in de meivakantie is : Techniek en wetenschap.

Nieuwe kinderen die bij ons op de BSO zijn gestart, Anton, Quinn, Jurre en Eline, Lina

Tot de volgende keer.

Groetjes
Farida, Erika,Jennifer, Marieke,Esma.

Overig nieuws

WEEK VAN DE TEEK

Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen werkt, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet en daarmee een verhoogd risico op de ziekte van Lyme. Controleren op teken blijft daarom belangrijk. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de Teek (15 - 21 april).

https://youtu.be/G1Q4OEa5ydU

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055