Nieuwsbrief De Mheen

3 april 2019
Vooruit

Vooruit

Naast het gewone programma hebben wij in elke groep te maken met kinderen die moeite hebben met leren en kinderen die makkelijk leren. Deze laatste groep proberen we (nog meer) uit te dagen via Vooruit. Op donderdag is Karen op school en zij geeft les en begeleidt deze groep kinderen. Om 8.30 u zijn het kinderen uit de MB, na de pauze uit de BB en 's middags uit de OB.
Wij merken dat sommige kinderen dit lastig vinden. Je hebt altijd makkelijk kunnen leren en nu kom je voor (flinke) uitdagingen. Soms loop je vast, soms moet je eerst met een ander kind of met een groepje aan de slag. Echt wennen.
Voor belangstellenden hier een artikel dat er dieper op ingaat. Hoe leren we eigenlijk? Voor ouders en leerkrachten die via Klasbord op de hoogte worden gehouden is dit deels bekend (nov jl gepubliceerd). Voor veel anderen ook interessant.
De afbeelding laat het mooi zien. Vooral de opmerking van het konijn is voor de kinderen van Vooruit belangrijk en meteen lastig.

Nieuws  van de sportcommissie

Schoolvoetbal

De inschrijfformulieren voor de schoolvoetbaltoernooien hangen bij elke stamgroep.
Kijk voor opgave goed in de agenda of het écht mogelijk is dat uw kind mee speelt.
Wij zijn blij met zoveel enthousiaste kinderen, maar betreuren het dat er telkens afmeldingen binnen komen op het laatste moment.

De wedstrijden voor de groepen 3 en 4 worden op woensdag 22 mei en vrijdag 24 mei gespeeld bij AGOVV.
Voor de groepen 5 (en 6) zijn de wedstrijden op woensdag 15 mei gepland. Deze wedstrijden zullen gespeeld worden bij CSV Apeldoorn en Victoriaboys.
Inschrijven kan nog t/m 18 april. Hierna worden de teams gemaakt en zal de opgave doorgegeven worden.

Sportdag

Op donderdag 25 april staat de jaarlijkse sportdag gepland. De sportcommissie is druk bezig met het organiseren van deze sportieve dag die plaats zal vinden in combinatie met de Lopathon. Meer informatie over de Sportdag ontvangt u binnenkort via de mail. Wel kunnen we alvast de dresscode doorgeven: Sportief en oranje!

Vlindernieuws

Thema

Op vrijdag 5 april is alweer de afsluiting van ons schoolbreed thema " samenleven", waarbij de kleutergroepen zich hebben gericht op "opa's en oma's gaan naar school". Erg leuk en leerzaam met veel bijzondere spellen en "vreemde oude" dingen die voorbijkwamen.

Op VRIJDAG van 11.45-12.15 uur doen we als afsluiting van het project samen met alle (groot-)ouders op het plein allemaal zang- en dansspelletjes uit grootmoeders tijd. Komen jullie ook gezellig meedoen?

De week erop pakken we het thema "de bakker" op. Even schakelen dus….

Boekenkring

We zijn begonnen met de boekenkring. De groep 2 kinderen mogen een boek van thuis "voorlezen" in de kring (op de stoel van de juf) en ze mogen spulletjes meenemen die betrekking hebben op het boek/verhaal. We zien het blad met foto's steeds terug aan de wand, met daarop de titel van het boek, geschreven door het desbetreffende kind en vaak voorzien van mooie illustraties.

Vlindertuin

Vorige week zaterdag is de tuincommissie heel druk geweest in de Vlindertuin. Wat zag het er weer netjes en opgeruimd uit. Dank jullie wel daarvoor.

Insectenplaatjes

Op dit moment is er een insectenplaatjes/tattoo actie bij de AH. Willen jullie ze voor school bewaren? Tijdens de buitendag kunnen wij ze erg goed gebruiken. Dus hoort, zeg het voort en spaar voor ons.

Belangrijke data

Woensdag 10 april: Open dag Leerpleinscholen en grote viering (de Vuurvlinders en Citroenvlinders doen mee
Maandag 15 april: Schoolfotograaf.
Donderdag 18 april: Studiemiddag, kinderen 's middags vrij

Dierengeluiden

Project "Old school"

Op dit moment zijn wij nog volop bezig met het project over de school van vroeger (ongeveer 50 jaar geleden) en nu. Wat is er de afgelopen tijd veel veranderd! Er worden regelmatig spullen meegenomen die bewaard zijn van de schooltijd van ouders en opa's en oma's. Geweldig! Ook hebben wij les gehad van een "oude" meester. In rijtjes zitten, armen over elkaar en vooral veel en goed luisteren.

De groepen hebben een bezoek gebracht aan de Rietendakschool en ook daar op een ouderwetse manier les gekregen.

Het project wordt afgesloten met een gezellig pannenkoekenfestijn. Vrijdag a.s. zullen de Walrussen en de Orka's pannenkoeken gaan bakken en volgende week vrijdag zijn de Inktvissen en de Dolfijnen aan de beurt. We horen tijdens het bakken graag verhalen over vroeger en misschien hebben jullie nog wel klassenfoto's uit die tijd? Verdere informatie over het bakken van de pannenkoeken ontvangt u van de stamgroepsleiders.

Rapporten

Binnenkort ontvangt groep 4 het rapport. Wilt u zorgen dat alle mapjes weer op school ingeleverd worden, zodat wij de nieuwe rapporten er in kunnen schuiven?

Schoolfotograaf

Smile!!! Op maandag 15 april is het weer tijd voor de jaarlijkse schoolfoto!

Studiemiddag

Op donderdag 18 april is er een studiemiddag gepland. De kinderen zijn dan vrij. Heerlijk genieten van een lang Paasweekend!

BovenBouwBezigheden

Vrijdag 5 april a.s sluiten wij het schoolproject "Samenleving" af. Wij hebben het met de bovenbouw gehad over 'De geschiedenis van het onderwijs'. In het trappenhuis kun je hier inmiddels al wat over lezen en zien.

Deze maand zullen de VO-scholen ook alle kinderen berichten over de aanmeldingen en inschrijvingen. Jullie krijgen bericht of je aangenomen bent en in welke groep je volgend schooljaar komt te zitten. Vervolgens zul je ook een datum krijgen waarop je kunt kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Op 16 + 17 + 18 april hebben de 8ste jaars de Cito van groep 8. Wij wensen jullie natuurlijk allemaal heel veel succes! Heb zelfvertrouwen; je kunt het! Dat weten wij.

Kinderopvang

Vlindernieuws van de kleinste Vlinders

Afgelopen vrijdag 29 maart hadden we de Kika-markt.
Het was een zeer geslaagde dag!

De kinderen waren samen met de BSO de hele maand aan het bakken.
De BSO kinderen hebben ook armbandjes gemaakt die we konden verkopen op de markt.
Tot nu toe hebben we 304,45 euro bij elkaar!
Volgende week wordt het geld gedoneerd.
We bedanken alle kinderen en ouders die ons hebben geholpen.

Overig nieuws

Lopathon

Alle leerlingen hebben de brief en het formulier van de Lopathon meegekregen, maar mocht u hem kwijt zijn of nog een formulier nodig hebben dan vindt u die hier:

Jubileum lopathon

Lopathon sponsorformulier

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055