Nieuwsbrief De Mheen

19 december 2018

Parkeren en vervolg

Donderdag zijn alle kinderen op school voor het kerstdiner en jullie zijn uitgenodigd voor de kerst-inn op het plein. We duimen voor droog weer.
Nu vraag ik jullie: parkeer de auto op een goede plaats. Misschien moet je een stukje lopen, maar bezorg de buren geen overlast.

Op vrijdag 11 januari praat ik met de buurt over het parkeren rondom onze school. Hoeveel last hebben zij er van en wat kunnen we er samen aan doen?  Ook de wijkagent wil hierbij aanwezig zijn. Daarna zal ik jullie informeren over deze bijeenkomst.

Ziek en afwezig

Sjaan is al lange tijd ziek en niet meer op maandag op school. Zij kwam al jaren elke maandag, vooral voor de BB. Voorlopig is er geen begrijpend lezen of spelling. Dit hebben we grotendeels in de eigen groep of met andere vrijwilligers kunnen opvangen. Wij houden natuurlijk contact met haar.
Wij wensen Sjaan sterkte.

De ouders van de Middenbouw  weten inmiddels dat Marlies op donderdag en vrijdag niet voor de groep (Orka's) staat. Zij doet even een stap terug.
De invalster Anneke Harmsen heeft ons gemeld dat zij in januari deze invaldagen ook wil blijven doen. Daar zijn we heel blij mee.

Vlindernieuws

Kerst

Wat is dit toch een heerlijke tijd! We genieten met de Vlinders van de kerstboom in de groep, de lichtjes (die je zo goed ziet als het in de ochtend nog donker is buiten) en het zingen van heel veel kerstliedjes samen. Deze week hebben we een echte kerstweek met het kerstdiner op donderdag en de kerstviering op vrijdag. 

Kerstdiner

Fijn dat de lijsten op de deuren zo snel waren ingevuld, wat een heerlijke dingen staan er weer op. Onze Vlinders starten donderdag om 17.15 uur met het kerstdiner. Vanaf 17.05 mogen de kinderen naar binnen zodat we echt om 17.15 uur kunnen beginnen met eten. Omdat we in de avond naar school gaan, zijn alle Vlinders donderdag om 12 uur vrij.

Kerstviering

Vrijdag om 11.15 uur is de Kerstviering met een toneelstuk van “ t Is Mheenes”. In deze voorstelling, geregisseerd door Yvette, wordt er teruggeblikt op 50 jaar Mheen. Iedereen is welkom! De Vlinders zingen allemaal mee en sommige kinderen mogen zelfs op het podium staan.

Vakantie

Uitslapen, spelletjes spelen, gezellige Kerstdagen met familie en vrienden, boekjes lezen, knutselen, naar het bos, een dagje uit, een pyjama dag, lekker eten, een filmpje kijken, oliebollen bakken, naar het vuurwerk kijken, lekker luieren en niets hoeven… wat je ook allemaal gaat doen in de Kerstvakantie, wij wensen jullie twee heerlijke weken toe! Tot volgend jaar.

Dierengeluiden

Even voorstellen

Hallo allemaal!

Mijn naam is Lotte en ik ben vierdejaars student aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Sommige van jullie hebben mij misschien al wel op het schoolplein of in de school zien rondlopen. Sinds oktober sta ik op de donderdag en vrijdag in de walrussengroep.

In het dagelijks leven luister ik graag naar muziek, hou ik van lezen en van sporten. Als jullie vragen hebben schroom dan niet om mij aan te spreken op het plein of in de school. Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam jaar op de Mheen!

Met vriendelijke groet,
Lotte

Voorstelling Orpheus

Afgelopen maandagmiddag zijn wij met de hele middenbouw naar Orpheus geweest. We hebben kunnen genieten van de voorstelling "de familie van Nielie breekt de tent af".
De voorstelling was spannend, grappig en leuk, aldus de kinderen. Er zaten ook mooie (kanjer)boodschappen in, waar wij in de groep over nagepraat hebben. 

De voorstelling is nog tot eind februari te zien in Orpheus.

Kerstkokkerellen

De groepjes zijn bekend! Morgen gaat iedereen mee met de "kookouder" van het groepje. Over het ophalen van uw kind bij de "kookouder" kan je onderling afspraken maken. Wil iedereen rekening houden met eventuele allergieën en dieetwensen in de stamgroep? Een briefje met de naam van het gerecht en eventuele ingrediënten is handig! En denk je eraan om iets extra's te maken voor de Kerst-Inn? Heel veel kookplezier alvast!

Kerstdiner

Het kerstdiner start om 17.00 uur. Wil je zorgen dat je om 16.55 uur klaar staat op het schoolplein, zodat wij de kinderen feestelijk op kunnen halen? Tijdens het kerstdiner kan je genieten van alle gemaakte hapjes bij de Kerst-Inn. Om 18.15 uur kan je je kind weer ophalen bij de stamgroep.

Lezen, lezen lezen!

Onze ervaring leert dat na de vakantie het lezen vaak extra moeite kost. De 3e jaars hebben inmiddels al veel letters geleerd en het blijft belangrijk om dit veel en vaak te herhalen. Ook kunnen de 3e jaars al gemakkelijke boekjes lezen. Bij de bibliotheek kan je boekjes lenen op niveau. 

Voor groep 4 en 5 blijft het net zo belangrijk om (extra) aandacht aan (tempo) lezen te besteden.

Tellen, tafels en .... klokkijken!

Naast het lezen, is tellen ook van belang! Dobbelspelletjes kunnen hiervoor goed ingezet worden. De kinderen van groep 3 oefenen de getallen t/m 20. 

Voor groep 4 en 5 zijn de tafels belangrijk om te blijven oefenen en herhalen. Hier kan je een spelletje van maken. Ook is er een handige wc-poster die u op kunt hangen aan de binnenkant van de wc-deur. 

Klokkijken is altijd een lastig onderwerp. Groep 3 is nu gestart met de hele uren. Groep 4 dient ook de halve uren en kwartieren goed te kennen. Groep 5 werkt met de digitale tijd en de analoge tijd. Er zijn ook leerzame, leuke apps te downloaden.

Geslaagd en afscheid

Mandy, onze stagiaire (onderwijsassistent), is geslaagd!! Zij heeft bijna anderhalf jaar stage gelopen bij de Dolfijnen. En ook voor de andere middenbouwgroepen heeft zij veel betekend. Helaas stopt het nu en neemt Mandy nu afscheid van de Dolfijnen en onze school. 

Wij willen Mandy van harte feliciteren met haar diploma! Ook wensen wij haar veel succes met het zoeken en vinden van een fijne werkplek waar zij haar prachtige talenten in kan zetten.

Fijne vakantie!

Wij willen iedereen een hele fijne vakantie wensen! Hele fijne feestdagen en al het goede voor 2019! Wij hopen iedereen begin januari weer gezond en wel op school te ontmoeten. 

Veel liefs, Agnes, Lotte, Marlies, Dieneke, Kim, Susan en Anita

BovenBouwBezigheden

Een laatste week voor de kerstvakantie met veel gezelligheid: ‘s morgens branden de “open haarden” in de klassen op het digibord, de kerstboomlichtjes geven gezelligheid en er wordt geknutseld rond het thema kerst. Er komt natuurlijk nog meer deze week: het kerstdiner op donderdag (17.00 - 18.15 uur – denk aan bord, beker en bestek!) en de kerstviering op vrijdag (bij dit laatste zijn de ouders van harte welkom, het begint om 11.15 uur). 

In januari vindt er een CITO-toetsronde plaats; we verzoeken ouders om die weken geen afspraken onder schooltijd te plannen voor een bezoek aan de huisarts, orthodontist, etc.. (het achteraf maken van de diverse toetsen stelt ons ieder jaar voor een logistieke puzzel). 

In januari krijgen de 8e jaars en hun ouders een uitnodiging voor het definitieve adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 28 januari. 

Mochten jullie nog informatie op willen zoeken over de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs (die veelal in januari plaatsvinden), raadpleeg dan de website www.vo-apeldoorn.nl Naar aanleiding van het pre-advies dat eind groep 7 gegeven is heeft iedereen al een goed idee welke scholen bezocht kunnen worden. 

Vanaf deze plek wensen we jullie, al is het wat vroeg, alvast een hele fijne kerstvakantie, en een gelukkig nieuwjaar! Nog een klein verzoek: neem gymtassen en luizenzakken mee naar huis voor een wasbeurtje tijdens de vakantie, zodat we fris 2019 in gaan.

Hartelijke groet, 

Carlene, Eline, Ruth, Sandra, Saskia 

Medezeggenschapsraad

Alle Instructie in de stamgroep 
Onze stamgroepsleiders krijgen momenteel gespecialiseerde ondersteuning in het geven van alle instructies in de stamgroep. Daarmee wisselen kinderen dus niet meer naar een homogene jaargroep voor instructie. Dit begeleidingstraject loopt nog. Evaluatie volgt later.

Voorlopig geen continurooster
De MR concludeert dat een continurooster geen oplossing is voor de problemen die ouders en kinderen ervaren rondom het overblijven. Daarmee is een continurooster voorlopig van de agenda.

TSO
Er gaat een werkgroep vanuit de MR in gesprek met “ Het Kindercentrum” over de problemen die ouders en kinderen ervaren tijdens het overblijven. Ouders ontvangen hierover binnenkort een vragenformulier.

Parkeerprobleem
De school krijgt regelmatig klachten over het parkeergedrag van ouders. Daarnaast maken we ons zorgen om de verkeersveiligheid tijdens het halen en brengen. De afspraken over bijv. de rijrichting zijn niet altijd voor iedereen duidelijk. We kijken naar een betere/andere communicatie naar ouders en blijven met buurtbewoners in gesprek. Daarnaast gaan we in overleg met de gemeente over dit thema. Er volgt binnenkort een informatiemiddag voor ouders van de Mheen rondom de verkeersveiligheid.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055