Nieuwsbrief De Mheen

7 november 2018

Gevonden voorwerpendagen

Donderdagmiddag en vrijdagochtend liggen de gevonden voorwerpen weer op de balie tegenover het keukentje. 

Mocht u iets kwijt zijn, kom gerust even een kijkje nemen.

Wij zoeken een kruiwagen....

Wij hadden een kruiwagen in bruikleen. Nu helaas niet meer. Wie heeft er een kruiwagen "over" of moeite met een stalling? Dan kan school wellicht een mooie deal maken. Neem even contact op met Bonno.

Parkeren.....

Steeds komt dit onderwerp terug. Parkeer op een plek waar het mag en kan. De laatste weken wordt er veel geparkeerd op de stoep in de kleine straat naast de school. De stoep is niet meer goed te gebruiken; kinderen steken over tussen de auto's door en noem maar op. Ook de bewoners achter de school hebben er dan veel last van en kunnen er "niet uit".

Voor meer info over parkeren en rijrichting klik hier.

Collegiale consultaties

Dat is een mooie term voor kijken in elkaars klas. In de maand november is observeren een belangrijk onderdeel. Dit heeft ook te maken met het didactisch handelen: een aandachtspunt vanuit het inspectierapport. Op allerlei manieren zijn we er nu volop mee bezig. Leerplein055 heeft een observatie ingesteld voor alle scholen: het bekwaamheidskompas. Dit nemen directeuren af bij alle leerkrachten op de eigen school.
Wij kiezen nu ook voor kijken bij elkaar en dan met vragen of verzoeken: Ga ik niet te snel? Is de opstelling wel goed? Moeten alle kinderen meedoen met deze instructie?
Samen een les nabespreken met een collega is ook heel leerzaam. In de komende weken hebben wij enkele ochtenden inval om dit mogelijk te maken.

Vlindernieuws

Reservekleding

Wie o wie kan ons helpen aan joggingbroeken die we mogen gebruiken voor evt ongelukjes. Joggingbroeken zijn variabel in maat, waardoor er billetjes van verschillende leeftijden in passen. Altijd handig toch?

Werkdrukvermindering

Op donderdagmiddag 8 november (Vuurvlinders), dinsdagmiddag 13 november (Citroenvlinders) en woensdag 21 november (Koolwitjes) is Yvette bij ons in de groep. Supergezellig, maar ook heel fijn! Hierdoor krijgen de stamgroepsleiders de mogelijkheid om samen te werken, samen te bespreken en samen te plannen.

Horen, zien en ….. applaus! 

Wat een geweldig leuk thema hebben we in de groepen. We hebben ons eigen theater in de groep, maar hoe mooi is het om in het echte theater te zijn. We mogen op vrijdag 16 november in Gigant rondsnuffelen en optreden op het grote toneel. We vertrekken om 9.45 uur vanaf school. Om 11.00 uur is de voorstelling in de theaterzaal. 

Alle ouders en grootouders zijn van harte uitgenodigd om naar dit optreden te komen kijken. Om 12.00 uur vertrekken we dan weer, zodat we allemaal weer op tijd op school kunnen zijn om de broertjes/zusjes op te halen. 

Adres: Nieuwstraat 377, Apeldoorn. Ingang: rechts van het café.

Sint-hulp gevraagd

Onze drukke Sint heeft weer hulp nodig! Op dinsdagavond 4 december om 19.00 uur gaan we hem helpen. In elke Vlindergroep gaan jullie samen één grote surprise maken, waar de cadeautjes van alle kinderen in komen te liggen. Het thema van dit jaar is "Sint is verliefd".

Sinterklaasfeest 

Traditiegetrouw zullen we op 5 december niet eerst naar binnen gaan, maar ontvangen we Sinterklaas en zijn hulpjes om 8.30 uur buiten de hekken. De kinderen gaan daarna met hun stamgroep naar binnen (zonder ouders!). Daarna mogen alle ouders en jongere kinderen Sinterklaas natuurlijk een hand geven. Het verdere Sintfeest is op school zonder ouders. Met Kerst is iedereen natuurlijk weer van harte welkom.

Dierengeluiden

Uitnodiging afsluiting project 

Aankomende vrijdag 9 november gaan we met de middenbouw het project communicatie afsluiten. Alle groepen gaan op het podium dingen laten zien die zij de afgelopen periode geleerd hebben. We starten om 11.30 uur in de Gemheenschapsruimte.  

Zet vast in de agenda. 

Knutselavond Sinterklaas 4 december 19.00 uur tot 20.30 uur 

Verzamel alvast kosteloos materiaal, misschien handig om van tevoren al wat ideeën te hebben.

Volleybal 

We hebben ons met maar liefst 7 teams kunnen aanmelden voor het Volleybaltoernooi op woensdag 28 november. We zijn nog op zoek naar een coach. Dus meld je gauw aan bij de stamgroepleider van uw kind. Daarnaast hopen we die middag natuurlijk op een hoop supporters.

Software Veilig leren lezen 

Deze week hebben alle ouders van de derdejaars een inlogcode gekregen waarmee de kinderen thuis ook aan de slag kunnen met Veilig Leren Lezen.

BovenBouwBezigheden

Project communicatie 

Volgende week zullen we het project afronden. Het is deze keer niet in de vorm van een viering; we sluiten af met de leerlingen. Alle kinderen doen dit door middel van een eigen gekozen verslagvorm. B.v. Collage, PowerPoint, Prezi, vlog, film, toneelstuk.

Sinterklaas 

Deze maand komt Sinterklaas weer in het land. Op vrijdag 16 november zullen we in de bovenbouw lootjes gaan trekken. Op ieder lootje staat de bedoeling van dit bovenbouwfeest, dus let goed op wanneer de lootjes mee naar huis gaan.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055