Nieuwsbrief De Mheen

23 mei 2018

Eindtoets Cito groep 8

Op dinsdag 15 mei kregen wij de scores binnen. Wij zijn heel trots op de scores die door deze groep 8 zijn behaald. Bijna iedereen heeft gescoord op het verwachte niveau of zelfs hoger. Dit betekent dat wij de reeks van onder de inspectienorm scoren hebben doorbroken: een prachtige schoolscore. De leerlingen hebben op 15 mei al een uitdraai meegekregen, vandaag zijn de officiële documenten meegegeven. 

Bij een eerste evaluatie is ons opgevallen dat we in de bovenbouw dit jaar vooral hebben ingezet op nog meer differentiëren en op samen met de kinderen kijken waar speciaal geoefend moet worden en waar nog (individuele) groei mogelijk is. Dit laatste, de kindgesprekken, hebben volgens ons een mooie verandering opgeleverd. Komend jaar hopen we dit zeker door te kunnen zetten.

ICT: nieuwe hardware

In 2018 heeft Leerplein055 geld beschikbaar gesteld voor bijna alle scholen om de digiborden, touchscreens en pc’s te vervangen. Een grote investing.

Op woensdag 30 mei worden al onze digiborden en touchscreens vervangen en krijgt elk lokaal  een nieuw touchscreen. Veel LP scholen zijn in de afgelopen vakantie bezocht door dit bedrijf. Wij zijn op 30 mei aan de beurt. Het was vooral na de middag gepland, maar door de staking kunnen de monteurs nu de hele dag aan de slag.

Na de zomer zullen de pc’s vervangen worden. Wij hebben gekozen voor iPads (gebruik alleen op school) en voor Chromebooks.

Staken op 30 mei a.s.

Op woensdag 30 mei is onze school dicht. Het is onderdeel van een landelijke estafettestaking. Op deze dag staken scholen in Overijssel en Gelderland. Na enig overleg is hiervoor toch gekozen en doet ons team mee en hebben de kinderen een vrije dag.

Afscheid

Hoewel weinig ouders direct met haar contact hebben gehad, meld ik toch dat Margriet Biewinga na een klein jaar meelopen ons nu gaat verlaten. Zij heeft een baan als directeur /locatieleider geaccepteerd en gaat daar vanaf 1 juni  aan de slag.
Margriet dank voor alles wat je voor ons team vooral hebt gedaan en veel succes met je nieuwe baan.

Vierde MB groep

Tijdens de studiedag is hier ook over gesproken en aan gewerkt. We weten nu dat we deze groep boven aan het eind van de gang zullen huisvesten (Nu het Oerwoud).
Er is ook een sollicitatieronde geweest en wij hebben een fulltimer kunnen strikken. Haar naam kan ik nu nog niet bekend maken i.v.m. haar huidige klas en school. Wel kan ik melden dat de nieuweling naast Kim (3 dg) en naast Dieneke (2 dg) gaat werken. Dit betekent dat dit duo uit elkaar gaat.
Ook in de OB hebben we voor 3 dg een nieuweling kunnen benoemen. Ook haar naam kan ik nog niet noemen om dezelfde reden. Deze vacature  komt omdat Anita nog een jaar lang 1 dg onbetaald verlof opneemt. Ook Yvette blijft nog even genieten van minder werken; alleen op de maandag en daarnaast soms invallen.
Nog niet eerder was het zo vroeg in kannen en kruiken. Heerlijk!

De indeling is bijna rond en inderdaad zijn er kinderen naar de nieuwe groep verplaatst. Wij denken dat het een nieuwe kans is voor elk kind en dat zij samen er weer een fijne dynamische nieuwe groep van maken. Een stamgroep van 25 kinderen. Wij hebben er heel goed over nagedacht en hopen dat jullie, ouders,  niet meteen vanuit emotie gaan reageren.

Jenaplanners op bezoek

De landelijke vereniging (NJPV) heeft samen met de aangesloten Jenaplanscholen een visitatie bedacht. Directeuren en IB-ers van drie scholen gaan bij elkaar op bezoek. Vandaag hebben wij bezoek gehad van twee directeuren en een IB-er. Zij zijn enthousiast over ons gebouw en de sfeer. De omgang van de kinderen met elkaar en met de ouders en leerkrachten. Vooral de OB groepen kregen veel complimenten. Binnenkort zal ik nog meer melden over dit bezoek.

Biebnieuws

Onze vrijwilligster en coördinator Marja Mokkink heeft een baan gevonden en gaat de biebgroep verlaten. Marja heeft samen met Moos en Lydia aan de wieg gestaan van de bibliotheek zoals deze nu is. Van een Excel bestandje naar Educat en nu naar de samenwerking met Coda. Haar kinderen waren allang van school en Marja bleef trouw komen en de kar trekken. Binnenkort nemen we even de tijd om afscheid te nemen, want zolang je inzetten voor school verdient even een momentje.
Marja, dank je wel!

Mochten er onder jullie nog enthousiaste ouders of opa's en oma's zijn die de biebgroep wel willen komen verstekken? Je bent van harte welkom! 

Gratis boeken

Op de balie tegenover de keuken liggen allerlei boeken. Mocht er een boek liggen die je wel wilt hebben, neem dan gerust mee. De komende weken leggen we er steeds weer anderen bij.

Vlindernieuws

Onze projectjes

Na twee weken meivakantie zijn we weer enthousiast verder gegaan met onze projecten. Bij de Vuurvlinders en Koolwitjes zie je in de groepen veel moestuintjes. Als het goed gaat, zullen we heerlijke groentes kunnen eten.

De Vuurvlinders zijn met z’n allen naar de Intratuin geweest en deze week gaan de Koolwitjes met groep 2. Ellen heeft voor onze vlinders een prachtige foto-speurtocht bedacht met en zonder opdrachtjes. Zo leren we weer veel. Fijn dat er genoeg ouders waren om te rijden en te begeleiden. Bedankt hiervoor.

Bij de Citroenvlinders kun je nog steeds een tafeltje reserveren om iets te eten. Gezellig. Ook is Rupsje Nooit Genoeg langs gekropen en gebeurt er deze week iets met 10 eendjes. Deze week zijn we ook heel druk geweest met het uitproberen van alle nieuwe materialen. De Citroenvlinders weten al precies hoe ze een BeeBot moeten programmeren.

Buitendag

Het is bijna zover. Op vrijdag 8 juni is de Buitendag voor de kleuters. Zij en wij hebben er al veel zin in. Hopelijk jullie ook. Op de huishoek van de Koolwitjes in de gang, hangen de papieren om je in te schrijven. Er hangt vast wel iets tussen wat je leuk vindt. Dus zet snel je naam erop.
Zijn er nog vragen, kom naar ons toe.

Buitenspelmaterialen

Misschien hebben jullie kinderen het al verteld, we hebben nieuwe materialen aangeschaft.
Een stuurkar, fiets en twee zandgrijpers voor in de zandbak. Daar kun je op zitten en dan graven maar. Iedereen is er weer erg blij mee.
De leerlingen van de Praktijkschool hebben voor nieuwe planken gezorgd. Nu kan er weer een prachtige hut worden gebouwd en dat wordt nu ook elke dag gedaan. Mooi om te zien.

Nieuwe vlindertjes

Bij de Koolwitjes komt Aron op visite.
Bij de Citroenvlinders is Robin gestart in groep 2
Bij de Vuurvlinders is Emir gestart.

We wensen jullie veel plezier bij ons.

 

Dierengeluiden

Na de heerlijk lange meivakantie zijn we begonnen aan alweer het laatste deel van dit schooljaar. We zijn echter nog helemaal niet toe aan afsluiten, er is nog heel veel te doen.

Afgelopen woensdag was er om te beginnen het schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 en 6. De 11 voetballers van groep 5 hebben hun beste beentje voorgezet en hebben alle wedstrijden van hun poule gewonnen. Van harte gefeliciteerd!!

Buitendag

Daarnaast is er op woensdag 6 juni natuurlijk de Buitendag.
Jullie hebben natuurlijk de inschrijfformulieren al op het raam van de teamkamer zien hangen en wij hebben gezien dat verschillende ouders zich ook al hebben opgegeven. We hopen natuurlijk dat nog veel meer ouders zich opgeven zodat de kinderen zich weer geweldig kunnen vermaken op deze leukste dag van het schooljaar. Het thema van dit jaar is Detectives. Om precies te zijn, gaan we in ons toneelstuk terug naar de tijd van de grote speurder Sherlock Holmes (eind 19e eeuw). Voor het plaatje: het is ook de tijd van Dickens.

Weekthema's

In de groepen zijn we nog lekker bezig met de weekthema’s.
Zo mochten de Muizen afgelopen woensdag uitgebreid kijken en luisteren naar de Ducati Monster (motor) van de vader van Ties. Wat een geluid!! Daarna konden ze in de kring nog heel veel vragen stellen. Bij de Egels heeft Kyan zijn weekthemakring over het Wereld Natuur Fonds gehouden. Hij heeft daarbij ook veel verteld over de actie “Geef de tijger een toekomst”. De egels laten vrijdag op de viering dan ook de dans “de tijger” van kinderen voor kinderen zien. Wil je meer weten over of meedoen aan de actie, kijk dan even op de deur van de Egels.

Toetsen

Aan het eind van het schooljaar nemen we ook de E-toetsen van CITO af. Die E staat voor “Eind van het schooljaar”, net zoals de M van de M-toetsen (januari) voor “Midden van het schooljaar” staat. Sinds kort doen we in de middenbouw alle instructies in de stamgroep, dus we nemen nu ook alle toetsen in de stamgroep af. Hier starten we komende maandag mee. We willen jullie vragen om er de komende 3 weken rekening mee te houden dat we ’s ochtends toetsen afnemen door, als het mogelijk is, geen buitenschoolse afspraken voor jullie kinderen te maken tussen 8.30 en 12.00 uur. Alvast heel hartelijk bedankt.

Tot slot

In de komende weken zullen jullie misschien merken dat er af en toe een invaller voor de groepen staat. Anly komt ons allemaal enkele ochtenden vervangen zodat wij verschillende zaken voor onze groepen kunnen regelen.

Denken jullie er allemaal aan dat we op 30 mei staken?

Agnes, Susan, Anita, Kim, Dieneke

Medezeggenschapsraad

Nieuws vanuit de MR

Afgelopen donderdag is de MR bij elkaar geweest. Hierin hebben we het gehad over een aantal zaken, waaronder de TSO; Tussen Schoolse Opvang. Er is gesproken over de mogelijkheden die er zijn om het overblijven zo optimaal en plezierig mogelijk te laten verlopen. Op dit moment wordt het overblijven geregeld via “het Kindercentrum”. De school staat hier dus eigenlijk los van. Er is inmiddels een werkgroep gevormd die alle mogelijkheden op een rij gaat zetten. Hierin wordt ook het continurooster meegenomen.

Samen met Ben hebben we gesproken over de bezetting van de groepen voor volgend jaar en de vierde groep die in de middenbouw komt. Hoe deze wordt vormgegeven en waar deze vierde groep zich gaat huisvesten.

We zijn trots op de enorme inzet van de leerkrachten en directie wat betreft de te nemen stappen na het inspectiebezoek. Er zijn positieve resultaten te melden. Er wordt open gestaan voor feedback en verbeteringen. De inspectie komt nogmaals langs om de vorderingen te bekijken. Dit bezoek zien we met positieve zin tegemoet!

Kinderopvang

BSO

Elke vakantie bieden wij vakantieopvang aan met verschillende thema’s en een uitdagend activiteitenprogramma. In de meivakantie hadden wij het thema Disney. De kinderen hebben een Disneylamp geknutseld, high tea gedaan en er was een groot springkussen aanwezig tijdens de vakantie.

Bij de BSO zijn we nog bezig met het thema Disney. Omdat de kinderen het zo leuk vonden in de vakantie hebben we besloten om met het thema door te gaan.

Zou u als ouder erop willen letten dat niet de voordeur, maar de zijdeur wordt gebruikt bij het ophalen van uw kind? Er is geen controle wie er in de school is als de voordeur open blijft staan.

We zijn erg blij dat we een draadloze bel hebben. Deze hangt aan de rechter achterdeur bij de zij-ingang. Het is toch prettig als we de deur op slot hebben dat u nu kunt bellen en niet meer hoeft te kloppen.

Wilt u op tijd afzeggen als uw kind niet naar de BSO komt, zodat wij er rekening mee kunnen houden? En wilt u ook op tijd doorgeven als uw kind komt op een schoolvrije dag zodat wij op tijd medewerkers kunnen inplannen? Alvast bedankt!

Het wordt steeds warmer en daarom is het belangrijk dat we de kinderen insmeren tijdens het buitenspelen. Als uw kind een speciale zonnebrandcrème heeft, wilt u die dan met de naam erop mee geven?

Woensdag 30 mei a.s. is er een stakingsdag, als uw kind opvang nodig heeft, wilt u dat op tijd bij ons melden? Dit geldt alleen voor onze bestaande klanten en vanaf 4 aangemelde kinderen gaat de opvang open.

Met vriendelijke groet,

Team BSO de Toverhoed

Overig nieuws

Vakantiegeld Samen Delen Apeldoorn en Ugchelen

Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dat is in het kort de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen. In mei ontvangen veel mensen hun vakantiegeld. Voor de één is dat meer, voor de ander is dat minder of helemaal niets. De actie is een oproep van de Apeldoornse kerken aan u om eens bewust stil te staan bij deze verschillen en om iets van uw vakantiegeld met plaatsgenoten te delen.

Door uw gift stelt u mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen, in staat om net even een keer iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit met de (klein)kinderen, het aanschaffen van kleding of andere spullen voor het nieuwe schooljaar, het vervangen van een wasmachine, of nieuw behang voor het opknappen van een kamer.

Wilt u meer weten hierover, er liggen folders op de balie tegenover het keukentje OF ga naar http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/

Avondvierdaagse

Een groep kinderen en ouders van onze school lopen al een aantal jaren mee met de Apeldoornse Avondvierdaagse. We organiseren dit niet als school maar ouders schrijven zichzelf of een groepje in. Mocht je het leuk vinden mee te lopen, sluit gezellig aan! We lopen 5 km en verzamelen rond 18.40 uur bij het startpunt in het Orderbos. Om 18.50 uur vertrekt de groep en we zijn rond 20.10 weer terug. De data dit jaar: 18 t/m 21 juni. Het inschrijven moet je zelf organiseren. Je vindt meer informatie hier: https://www.awc-avond4daagse.nl/

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055