Nieuwsbrief De Mheen

27 september 2017

Open dag

Woensdag 11 oktober 2017 hebben we, samen met alle andere basisscholen in Apeldoorn, een open dag. Tussen 09.00-12.00 uur kunnen ouders met kinderen die bijna naar school gaan een bezoek komen brengen aan onze school. Tijdens de open dag kunnen ze onze school echt ervaren, bijvoorbeeld door een kijkje te nemen bij en mee te doen met de activiteiten van onze onderbouwgroepen. Ze worden onder andere rondgeleid door teamleden, ouders en leerlingen.

Zeg het voort, zeg het voort.....
Als vervolgactie op de Open Dag organiseren we, samen met de andere Jenaplanbasisscholen in Apeldoorn, op vrijdag 27 oktober 2016 ‘Kom in de groep!’.
Naar aanleiding van bijvoorbeeld de Open Dag hebben ouders soms vragen of deze school wel bij hun kind past. Hoe gaat dat dan werken in stamgroepen? Wat houdt Jenaplanonderwijs precies in? Hoe bieden ze de stof dan aan per leerjaar? Kinderen en ouders kunnen tijdens Kom in de groep! zelf ervaren wat het Jenaplanonderwijs in de praktijk betekent. De kinderen kunnen een ochtend meelopen bij de Citroenvlinders, Vuurvlinders of Koolwitjes.
Ouders worden opgevangen door ouders die hun kinderen al op De Mheen hebben zitten en kunnen hen vragen stellen over De Mheen. Ondertussen kunnen ze ook een kijkje nemen bij de onderbouwgroepen om te zien hoe hun kind de school ervaart. Daarnaast licht Ben, uitgebreider dan mogelijk is tijdens de open dag, toe wat het Jenaplanonderwijs op De Mheen precies inhoudt.
Deze dag is speciaal …

Vlindernieuws

Grote gymzaal

Jullie hebben het vast wel van de kinderen gehoord, maar vorige week hebben de Vlinders twee keer gebruik kunnen maken van de grote gymzaal, voor sommigen nog onbekend gebied, daar de bovenbouw op kamp was. Wat hebben ze genoten en wat prachtig om te zien dat daar grenzen werden verlegd en voor sommigen angsten werden overwonnen. Kanjers zijn het! 

Onthulling kunstwerk vlindertuin

Op donderdagmiddag 14 september zijn we met alle Vlinders naar de vlindertuin gegaan om het keramiek officieel te onthullen met daarbij ook het gedenkplaatje van Ria  (geschilderd door  www.edithbroekhoven.nl). In een hele lange rij, met daarbij ook de groep 3 kinderen, gingen we met allemaal een mooie vlindermuts op naar de tuin . Daar hebben we samen met Mariëlla (begeleidster keramiekproces) teruggekeken hoe we die prachtige kunstwerken (eieren-rupsen-cocoonen-vlinders en letters) ook alweer gemaakt hadden en hoe het hele proces was gegaan. Wat fijn dat ook de man en kinderen van Ria hierbij aanwezig waren, zodat zij ook konden zien waar het mooie "denkplekje aan Ria" tussen alle kunstvlinders in is opgehangen .  Vervolgens kregen we allemaal een bellenblazer en zijn er prachtige bellen geblazen die de lucht in gingen, maar ook terecht kwamen in de tuin, op de planten en op de bankjes wat weer een kunstwerk op zich vormde.  Daarna maakten we nog even een rondje door de tuin om het keramiek van dichtbij te bewonderen. Een geslaagd feestje. Wat zijn we trots op het resultaat!  

Kennismakingsavond

Nog even een kleine herinnering. 
Op donderdag 28 september is de kennismakingsavond van de onderbouw. Altijd leuk om samen met andere ouders in gesprek te gaan, vragen te kunnen stellen, te horen van de juf hoe nu toch alles verloopt in de groep, verhalen uit je eigen kleutertijd nog eens de revue te laten passeren en een beter beeld te krijgen van verhalen waarmee de kinderen thuiskomen.  20.00 uur in eigen stamgroep 20.45 uur gezamenlijk koffie en thee 21.00 uur in de grote hal uitleg van het leerlingvolgsysteem en herfstkinderen. Jullie zijn van harte welkom! Wat zou het leuk zijn als er veel ouders aan kunnen schuiven. 

Staking onderwijs

Niet vergeten dat het onderwijs op donderdag 5 oktober gaat staken en er geen school is voor de kinderen (zie de brief die via de mail naar ouders  is gestuurd).

Luizenpluizen

Na elke vakantie wordt standaard in alle groepen een luizencontrole gedaan door de luizenpluizers.  Wat fijn dat er weer ouders zijn die die taak op zich willen nemen. Ook hebben we reeds een nieuwe coördinator voor de onderbouw en wel  Claudia, de mama van Lotte (Citroenvlinders ) en zij zal worden bijgestaan door  Ilse, de mama van Madee zodra Madee in januari 4 wordt en bij de Vuurvlinders gaat beginnen.  Kijk op de website voor informatie omtrent het luizenpluizen of benader onze coördinator(en) mochten er onduidelijkheden zijn. 

Open kanjerles

Op vrijdag 22 september kwamen er veel ouders en grootouders op visite bij de Vlinders. In deze les werd door de kinderen aan ons bezoek verteld wat de petten betekenen. Natuurlijk werd er enthousiast mee gedaan aan de oefeningen. Masseren, tillen, laten vallen enz. Wat ging het goed! We hadden veel vertrouwen in elkaar. Met een paar Kanjerliedjes werd de ochtend afgesloten.  En wij zijn allemaal........KANJERTIJGERS.

Bezoek in de zandbak

Afgelopen maandagochtend zat er een egel in de zandbak. Hoe was die daar nu in de terecht gekomen?? Hier werd heel goed over nagedacht toen alle Vlinders rondom de zandbak stonden. De egel kon niet over de rand geklommen zijn, veel te hoog. Hij of zij kon ook geen gang gegraven hebben, het was geen mol. De egel moest wel over de boomstam naar de zandbak zijn gekropen. Je kon heel goed zijn snuitje zien snuffelen. Hij rolde zich niet op omdat wij natuurlijk heel rustig waren en hem niet bang maakten. Bonno heeft samen met Anita de egel in een doos gedaan en vervolgens is er een mooi plekje opgezocht om de egel weer vrij te laten. Dag lieve egel! 

Dierengeluiden

Even voorstellen

Hoi, Mijn naam is Mandy Schmitz. Ik ben eenentwintig jaar oud en ik woon in Apeldoorn. Op de maandag, dinsdag en woensdag kun je mij tegenkomen bij de konijnen. Hier loop ik namelijk tot aan de zomervakantie stage.

Ik volg de opleiding onderwijsassistent aan het Rijn IJssel in Elst. Ik zit in het derde en tevens laatste jaar van mijn opleiding. Ik draai mee met de groep en begeleid kinderen bij opdrachten die ze lastig vinden.

Ik heb al ontzettend gezellige weken achter de rug en kijk uit naar de rest van het schooljaar!

Groetjes Mandy

Excursie

De middenbouw heeft een leerzame excursie gehad en het Park Zuidbroek beter leren kennen. Ze zijn begonnen bij de volkstuinen en hebben tot slot een wateronderzoek uitgevoerd. Met behulp van schepnetten, zoekkaarten en loepjes ontdekten zij welke dieren er allemaal in het water leven. Voorbeelden die gezien zijn: de schaatsenrijder, de platworm, waterschorpioen, watermijt, waterspin en nog veel meer indrukwekkende diertjes. De kinderen vonden het geweldig en zijn lekker bezig geweest. Op school hebben de kinderen nog een zoekkaart van de waterdiertjes gekregen zodat ze eventueel ook zelf op onderzoek uit kunnen gaan. Het was een topdag!

Project water

In de groepen zijn we bezig met het onderwerp water. We leren over de onderwerpen:

• Wat is water, Waar is water, water en leven, water door buizen, waterkringloop, veilig water.

Er worden allerlei waterproefjes gedaan, werkbladen gemaakt, toneelstukjes gespeeld, er wordt over water gezongen etc.

Weekthema's

Bij de Muizen zijn de weekthema’s ook al weer begonnen. Ido heeft zijn weekthema over “Scheikunde”. Er zijn al interessante proefjes gedaan en Dieneke heeft nog meer uitgelegd wat scheikunde precies is. Best ingewikkeld maar wel leuk en leerzaam!

De tafels

We zijn al heel druk de tafels aan het oefenen en ook zijn er wekelijks tafeltoetsen. Groep 5 moet de tafel van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 goed onder de knie krijgen en groep 4 de tafel van 2. Het zou fijn zijn als u dit ook samen met uw kind wil oefenen zodat de tafels straks goed geautomatiseerd zijn.

Sport van de maand

Voor de sport van de maand november kunt u uw kind weer opgeven. Dit graag voor 20 oktober 2017.

Volleybaltoernooi

Op zaterdag 11 november van 13.00-17.00 uur is er weer een volleybaltoernooi in de Mheenhal. Wij doe daar uiteraard weer aan mee! Op de deuren van de groepen hangt een lijst waarop u uw kind kunt inschrijven.

BovenBouwBezigheden

Bovenbouw kamp

Van 18 t/m 20 september is de hele bovenbouw, 90 leerlingen, 5 leerkrachten en 21 ouders sterk, op kamp geweest. Dit jaar een nieuwe locatie, de “Aalbertshoeve” in Ermelo. We gingen op de fiets; voor sommige leerlingen, ouders of leerkrachten een hele uitdaging. Maar wat was het mooi onderweg! We hebben wilde zwijnen, een vos en eekhoorns gezien. En huizen midden in het bos… Dankzij enorm veel hulp van ouders kijken we terug op een fantastisch kamp! Na dit gezegd te hebben ook een dikke pluim voor alle kinderen: wat waren jullie top!

Luizen

In de bovenbouw hebben we al een aantal weken te maken met hoofdluis. We vragen jullie om ook thuis je kind te controleren. Op school vinden extra controles plaats.

Ouderavond voortgezet onderwijs

Maandag 2 oktober vindt de informatieavond over de overstap naar het voortgezet onderwijs plaats, voor ouders en leerlingen uit groep 8. Jullie hebben hier een mail over ontvangen. De inloop in het Edison College is vanaf 18.15 uur, de start van de avond om 18.30 uur.

Toetsen

In de bovenbouw wordt niet meer naar ouders gemaild wanneer er toetsen zijn. Data staan op het whiteboard in de klas. Jullie zijn natuurlijk welkom om even te komen kijken.

Medezeggenschapsraad

Beste ouder(s), verzorger(s),

Door het sluiten van onze locatie ‘De Steenbeek’ eind vorige schooljaar, is er binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van onze school een vacature ontstaan. Wij roepen dan ook de ouders op die belangstelling hebben om deze vacature in te vullen om zich te melden. Met name ouders uit onder- en/of middenbouw. Deze week zal er een brief verstuurd worden naar alle ouders waarmee u zich kandidaat kan stellen.

De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Daarvoor heeft de medezeggenschapsraad ongeveer 8 vergaderingen per jaar. Dit overleg gaat vaak over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen en de wijze waarop ouders meehelpen op school. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Mocht u belangstelling hebben voor de vacature binnen de medezeggenschapsraad laat u dan horen. Stel u verkiesbaar door het aanmeldingsformulier (wat deze week per mail aan u verstuurd wordt) in te leveren bij een van de leden van de medezeggenschapsraad of in de daarvoor bestemde stembus.

Wij hopen op enthousiaste reactie en een mooie aanvulling binnen de MR!

Inge Sterenberg

Karin van ’t Hof

Eline Huigen

Ruth Alkas

Sportcommissie

Circulatievolleybal

Zaterdag 11 november is het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi voor de groepen 3, 4 en 5.

Op de deur van het lokaal hangt een intekenformulier. Nadat uw kind toestemming heeft gekregen van u als ouders/verzorgers, kan uw kind zich opgeven. Dit kan tot 1 oktober.

Na de herfstvakantie worden de teams bekend gemaakt en zullen we starten trainen. Dit is tussen de middag en hierover krijgt u van tevoren bericht.

Uiteraard kunnen wij dit niet allemaal organiseren zonder uw hulp! Wie zou er deze dag een groepje willen begeleiden/coachen? En wie wil de taak van scheidsrechter op zich nemen voor één of meerdere wedstrijden?

Opgeven kan bij Kim (Muizen) of Anita (Konijnen) of door een email te sturen naar: alieferink@leerplein055.nl

Locatie: Sporthal Mheenpark Tijd: 13.00 - 17.00 uur (Vlak voor het toernooi ontvangen wij het programmaboekje met de exacte speeltijden).

Overig nieuws

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055