Nieuwsbrief De Mheen

1 februari 2017

Invallen

Dit al eens vaker genoemd. Het aantal invallers is beperkt zeker als er griep heerst. De afgelopen weken hebben we al enkele keren geen invaller gevonden. In zo'n geval moeten we helaas een groep splitsen en verdelen. Dit betekent dan dat er 3 of 4 kinderen naar een andere groep gaan en daar worden opgevangen en kunnen werken aan hun eigen taken.  Geen geweldige oplossing, maar we kunnen niet anders. Deze week zaten we weer met de handen in het haar. Agnes is ziek en zondagmiddag was de invalpoule al leeg; blijkbaar een tweede griepgolf.... Helaas maandagochtend geen inval en de groep verdeeld. Gelukkig kon Derk schuiven met zijn studieopdrachten en heeft hij daarna de groep onder zijn hoede genomen. Geweldig Derk!!

Studiemiddag

Gistermiddag waren de kinderen vrij. Het team van De Mheen is druk geweest met de volgende dingen: Onze instructie kan nog beter. We gebruiken nu wisbordjes en beurtenstokjes en hierdoor betrekken we de kinderen nog meer bij de instructie en het samen inoefenen. Wij zijn enthousiast. Wil je meer weten lees dan http://www.directeinstructie.nl/ Het komende thema wereldoriëntatie samen voorbereid. We gaan het hebben over Omgeving en Landschap. Tijdens de studiemiddag afgesproken dat we als school dit keer vooral over reizen zullen praten en werken. Het project begint in de week na de krokusvakantie. Verder aandacht besteed aan de toetsen die wij de laatste weken hebben afgenomen en ook al nagedacht over de formatie voor komend schooljaar. Dat wordt weer een spannende puzzel. Er staan nog meer studiemomenten op de kalender. Kijk hiervoor naar https://www.demheen.nl/schoolwiki/?artikel=vakanties-en-vrije-dagen-2-2&wikisearch=vakanties

Graag buiten wachten!

Niet alleen als het koud en guur is, maar al langer zien we meer ouders binnen wachten tot het einde van de ochtend of de middag. Dit stoort en leidt af. Wij vragen nu om weer als vanouds buiten te wachten. Kinderen komen naar buiten en wil je dan iets met de leerkracht bespreken of met je kind binnen iets samen bekijken kom dan gerust naar binnen.

Afhaalpunt groente en brood

Vorige week heeft u via de mail gelezen dat onze school gevraagd is om als afhaalplek te willen dienen. Via de website van de twee genoemde bedrijven kun je je aanmelden en de bestelling plaatsen. Brood kan zelfs tot woensdag besteld worden. Groente tot de maandag. Op donderdag staat het dan vanaf 15.00 u klaar. Op donderdag 2 maart is het vakantie en is de school gesloten, maar is er wellicht een oplossing.

Eline van der Wal

De afgelopen weken was onze stagiaire Eline ziek. Eline is in november gestart met de behandeling voor de ziekte van Lyme. Deze behandeling zorgt er eerst voor dat ze ziek wordt. Hierdoor is zij helaas afwezig. Hoe het verloop van de behandeling gaat is afwachten. Ze mist ons enorm en zal dan ook proberen te komen wanneer zij kan.

Vlindernieuws

Thema: Tijd

De afgelopen weken hebben we in de groepen gewerkt binnen het thema "tijd". Er zijn verhalen gelezen, liedjes gezongen en klokken bestudeerd. Ook hebben we tijd gemeten met een zandloper, kookwekker, stopwatch en klok. In een minuut zitten 60 seconden, een heel uur heeft 60 minuten. We hebben geteld en leuke spelletjes in de kleine kring gedaan met onze nieuwe wisbordjes. In de periode tot de voorjaarsvakantie gaan de kleuters zelf een thema kiezen waar ze wat meer van willen leren en over willen werken. Het kan dus zo zijn dat elke Vlindergroep over iets anders speelt en werkt. Leuk want dan kunnen we elkaar tijdens een kleine viering nieuwe dingen leren.

Wat is er gedaan bij de groepen

Omdat het eventjes echt winters weer was, hebben we ook over de winter gesproken en geknutseld. De Vuurvlinders hebben zelf vetbollen gemaakt voor in de Vlindertuin. De Citroenvlinders en de Koolwitjes hebben vrijdag 27 januari opgetreden tijdens de grote Viering. De Citroenvlinders deden een gedichtje, een quiz over Tijd en een winter liedje. De Koolwitjes zongen wel 4 liedjes. Iedereen stond op het podium en zelfs een visite kindje deed al mee. Wat stonden ze te stralen op het podium en wat was er goed geoefend. Leuk om te zien hoe iedereen van het optreden geniet.

Marian

Bij de Vuurvlinders is Marian weer helemaal aan het werk, we zijn blij dat ze er weer is!

Nieuw speelgoed

Het speelgoed dat we hebben kunnen aanschaffen van het geld van de scholenactie van de Jumbo, druppelt langzaam de school binnen. Afgelopen week kregen we een mooie tunnel om doorheen te kruipen in het speellokaal. We verwachten heel gauw een aantal nieuwe fietsen te ontvangen voor buiten. De kinderen zullen dit wel thuis vertellen.

Warme truien dag

Op vrijdag 10 februari doet onze school mee met de “warme truien dag”. Deze dag gaat de verwarming een paar graden naar beneden en moet uw kind dus warm(er) aangekleed naar school. Om 11.30 uur is er dan een grote viering in de gemheenschapsruimte. Uit elke stamgroep mag 1 kind of 1 groepje kinderen hun talent laten zien tijdens “de Mheen Got Talent Show”! Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken.

Blokuurhulp

We vinden het erg leuk en fijn als we af en toe extra handen in de groep hebben tijdens het kiezen (spelen en werken) in het blokuur. Op de deur van het lokaal hangt een lijst waarop je jezelf kunt intekenen. Jongere broertjes en zusjes mogen gewoon meekomen. Heb je een keer zin om een uurtje te helpen, graag!

Inloop

We hebben het wel vaker aangekaart maar willen jullie er toch nog op attenderen dat de kinderen vanaf 8.15 uur welkom zijn in de groep en iedereen om 8.30 uur aanwezig moet zijn. De spelinloop hoort bij onze onderwijstijd. Wij vinden het fijn om op tijd te kunnen starten.

Dierengeluiden

Ridders en kastelen

De middenbouw is bezig met een fantastisch mooi project over ridders en kastelen. We hebben een schild gemaakt o.l.v. koning Roderik. We hebben gezongen over ridder Martijn en ridder Koen. We hebben ons verkleed als ridders en jonkvrouwen en een hele plechtige dans uitgevoerd die ook gefilmd is en binnenkort te bewonderen is in de eigen stamgroep. Verder hebben we geschreven met een kroontjespen en daarnaast een cartoonkasteel getekend. De resultaten zijn hier en daar al te bewonderen. Verder zijn we druk met woordwebben maken, verhalen en gedichten schrijven en is een aantal kinderen aan het werk in het kasteelwerkboekje.

Weekthema's

Bij de Muizen lopen de weekthema's gewoon door en heeft Zeyneb een interessant weekthema gehouden over fitness. De Muizen zijn nu dus fitter dan ooit, want Monique (onze intern begeleider is ook fitnessinstructrice) heeft een rondleiding gegeven in de sportschool waar ze werkt en ook een fitnessles gegeven. De kinderen moesten b.v. opdrukken en planken. Het was een leuke en leerzame ochtend en de kinderen hebben genoten. Ook bij de Konijnen gaan de weekthema's gewoon door. We hebben een weekthema "automonteur" gehad dat is gepresenteerd door Floris. We weten nu heel veel over parachute springen dankzij Nynke en Wana heeft e.e.a. verteld over volleybal. 

Mheen's Got Talent

In de stamgroepen zijn we ook bezig met de voorrondes van "The Mheen's got talent". In de verschillende groepen wordt lekker geoefend. Helaas kan er maar 1 act per stamgroep meedoen dus wordt er nog gekeken welke act het meest geschikt is. Op vrijdag 10 februari is er een " The Mheen's got talent" viering. Jullie zijn dan van harte welkom!

BovenBouwBezigheden

Verslag

Wij zijn gestart met het verslag. Het verslag maken we rond het thema 'de dierenwereld'. Het eerste hoofdstuk schrijven de kinderen in een groepje, hierdoor leren ze samenwerken en ook dat je soms taken moet verdelen. Het volgende hoofdstuk schrijven ze in tweetallen. De rest maken de kinderen zelfstandig. We zien al mooie teksten verschijnen.

Advies

De 8e jaars hebben hun advies inmiddels gekregen. De inschrijfformulieren willen wij graag voor vrijdag 17 februari terug hebben. De kinderen mogen deze bij hun stamgroepsleider inleveren. Bij alle inschrijfformulieren ontvangen wij ook graag een kopie van het ID bewijs van uw zoon/dochter. Mocht uw zoon/dochter een dyslexieverklaring hebben, dan ontvangen wij hier ook graag een kopie van.

Verkeer

Groep 7 is gestart met verkeer. Op maandag krijgen zij uitleg over de te maken opdrachten, in de blokuren kunnen zij dit maken. Op vrijdag bespreken we het.

Werkwoordspelling

Ook groep 6 is gestart met werkwoordspelling, stam, stam+t, tegenwoordige tijd.. Allemaal nieuw, maar wat zijn ze betrokken en gemotiveerd!

Medezeggenschapsraad

Zoals u in de vorige Mheeninkjes heeft kunnen lezen, is er 26 januari vergaderd. De begroting van de school voor 2017 is besproken en de MR heeft zijn akkoord gegeven.  Ook is er gesproken over de MR 2.0. Hoe maak je vergaderen en het MR werk aantrekkelijker en hoe kan je meer betekenen voor school? Allereerst gaat de MR vanaf het volgend schooljaar op de donderdag vergaderen en zullen de vergaderingen een algemeen openbaar gedeelte kennen en een besloten gedeelte waarin een onderwerp verder uitgediept wordt. Heeft u als ouder een idee voor de MR, laat het ons weten!    

Secretariaat MR: demheen.mr@gmail.com 

Overig nieuws

Hier tekst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055