de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | januari 2022
In (bijna) alle groepen hebben we na een extra lange kerstvakantie vorige week alle kinderen weer mogen ontmoeten!
Voor sommige kinderen was het best weer even wennen aan het schoolritme, maar het weerzien van vriendjes, vriendinnetjes en de stamgroepleiders maakte vaak alles goed!
We zien als team uit naar alles wat 2022 De Mheen onderwijskundig en pedagogisch gaat brengen!

Teamnieuws

Goed nieuws over onze administratief medewerkster Lydia. Zij is oudejaarsdag thuisgekomen uit het revalidatiecentrum en werkt nu thuis verder aan haar herstel.

De vreugde van de schoolheropening werd een beetje overschaduwd door het feit dat er ook collega’s ziek zijn. Met dank aan de inzet van onze eigen collega’s is het gelukt de vervanging rond te krijgen. Super fijn dat er parttimers willen bijspringen omdat de invalpool regelmatig leeg is.
Deze week zijn er helaas nog meer teamleden uitgevallen vanwege quarantaine of een positieve corona testuitslag. Het lukt helaas niet altijd om de bezetting rond te krijgen. Overschakelen naar onderwijs op afstand gaat niet als de collega zelf ook ziek thuis is. We beseffen heel goed dat een quarantaine een grote teleurstelling is. Het vraagt wederom iets van onze flexibiliteit en er zijn helaas grenzen aan wat mogelijk is.
Weet dat we ons best doen om alles zo goed mogelijk te regelen!

Kinderen en groepen in quarantaine

Helaas lopen de besmettingen onder jonge kinderen na het heropenen van de scholen weer op. Bij 3 besmettingen in een groep gaat een groep volgens de huidige richtlijnen van de GGD in quarantaine om verdere besmettingen te voorkomen. Helaas zijn de Citroenvlinders, Orka’s en de Dolfijnen op dit moment thuis. Bedankt aan de ouders die mij zo goed op de hoogte houden. Willen jullie een positieve (zelf)test melden bij de directie via de Parro chatfunctie of de mail?

Volgen van de ontwikkeling

Bij de groepen 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen op de leerlijnen met behulp van ons volgsysteem “het Digikeuzebord”. In de groepen 3 tot en met 8 nemen we deze en de komende weken CITO-toetsen af voor spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen. Naast de methodetoetsen helpen deze toetsen ons om het onderwijs nog beter af te kunnen stemmen op de behoeften van jullie kind. Daarnaast gebruiken we het als evaluatie van ons eigen handelen. De gegevens worden door de stamgroepleiders geanalyseerd en tijdens de studiedag van woensdag 16 februari gaan wij daar als team mee aan de slag.

Adviezen groep 8

De komende periode worden de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs voor de achtstejaars vastgesteld. Er zullen adviezen zijn die veranderen ten opzichte van het voorlopig advies, er zullen adviezen zijn waar we met elkaar over in gesprek gaan en er zullen adviezen zijn die ten opzichte van het vooradvies onveranderd blijven en al helemaal duidelijk zijn. De kinderen van groep 8 krijgen eind januari / begin februari het definitieve advies. De open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs vinden dit jaar in een aangepaste online vorm plaats. Op de website: https://www.vo-apeldoorn.nl/ staat alle informatie.

Even voorstellen... schoolmaatschappelijk werk

Hallo,
ik ben Gerda Hakkers en ik wil mij graag even voorstellen.
Ik ben sinds 1 januari 2022 als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan jenaplanschool De Mheen.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik leerkrachten, ouders en leerlingen bij vragen die niet te maken hebben met leren, of medische zaken, maar die wel veel invloed kunnen hebben op hoe het met een kind op school gaat.
U kunt bij mij terecht met vragen over opvoeding, wanneer uw kind nooit met een ander kind speelt, wanneer er sprake is van pesten, bij heftige gebeurtenissen in het gezin zoals een scheiding, over activiteiten in de buurt/wijk, wanneer u moeite heeft met betalen van zwemlessen en of sportactiviteiten voor uw kinderen…
Maar ik kan u ook in contact brengen met een Taalmaatje, de VoorleesExpress of andere ondersteuning door (getrainde) vrijwilligers.
Schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig en kortdurend (maximaal 3 – 5 gesprekken) en u kunt er ook zelf weer mee stoppen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Ik denk met u mee en, als er meer ondersteuning nodig is, kan ik u helpen om deze in gang te zetten.
Alleen met uw toestemming praten wij met anderen over uw vraag. Het is wel fijn, wanneer school weet dat er contact is met ons, maar niet automatisch wat wij precies bespreken.
Ik ben rechtstreeks bereikbaar of via de leerkracht of de intern begeleider.
Mijn contactgegevens:
Gerda Hakkers
Schoolmaatschappelijk werker
E-mail: g.hakkers@stimenz.nl
Tel: 06 156 19 818
Werkdagen: maandag t/m donderdag
Ik hoor graag van u!
Met vriendelijke groet,
Gerda Hakkers
Foto Gerda Hakkers schoolmaatschappelijk werk
Logo Partou

Kinderdagverblijf 't Vlindertje
& BSO de Panda's en Koala's

De aankomende weken is het thema “winter”.
Wollen mutsen, winterjassen
dikke wanten die niet passen
Brr, wat is het koud, koud, koud
Brr wat is het kou!
Op het kinderdagverblijf maken ze warme wanten. Bij de BSO maken ze wintermutsen en worden de kinderen uitgedaagd met het spel: “71 graden Noord”. Dit is een speurtocht waarbij de kinderen iedere vraag op moeten zoeken in de volgorde die staat aangegeven op hun zoekkaart. Wie heeft het snelst alle vragen opgezocht en de juiste antwoorden gegeven?
Knutsel bso
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...