de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | maart 2022

Schoolbreed project gestart

Op onze Jenaplanschool werken we met projecten waarbij allerlei lesdoelen geïntegreerd worden. Dit keer komen er doelen van wereldoriëntatie, rekenen, techniek en kunst en cultuuronderwijs aan bod. We halen met de projecten de wereld van buiten een beetje naar binnen met (beeld)materiaal en gastlessen en we ontdekken de wereld om ons heen. Vandaag was de start van het schoolbrede project gecombineerd met de landelijke “grote rekendag”. Door een poort van geweldige gebouwen kwam iedereen de school binnen. De komende weken wordt er in alle groepen gewerkt over (ge)bouwen en technische constructies.
Het project sluiten we af met een inloop voor alle ouders op 22 april aan het eind van de ochtend. Komen jullie dan kijken wat we allemaal hebben gemaakt?
Poort grote rekendag

Goede doelenactie is een groot succes

Wat een succes is de lege statiegeldflessenactie die de kinderraad heeft opgezet. De tussenstand is na één week al 217,50 euro. Fantastisch om te zien hoe de kinderen zich inzetten voor het goede doel. Bij beide ingangen staat een inzamelbak waar jullie nog t/m 5 april jullie lege flessen kunnen inleveren. De opbrengst van het statiegeld gaat geheel naar Giro 555.
Er is een groot hart van krijt gemaakt door een aantal kinderen uit de bovenbouw. In heel Apeldoorn zijn op schoolpleinen harten getekend.
De Mheen grote krijtactie Oekraïne

Informatieavond Buitendag en onderbouw

In mei en juni mogen we ein-de-lijk weer onze Buitendagen voor de onderbouw (1 juni) en de middenbouw (25 mei) vieren. Dit is hét evenement van de Mheen!
Helaas kon dit de afgelopen jaren geen doorgang vinden en hierdoor is het voor veel nieuwe ouders nog onbekend. De collega’s van de onderbouw organiseren daarom een speciaal informatiemoment op dinsdagavond 5 april. In 30 minuten vertellen zij alles over de buitendag en worden jullie vast ook enthousiast!
Daarna zijn er voor de ouders met een kind in de onderbouw, 4 workshops om uit te kiezen:
  1. Een dag bij de kleuters
    2. Spelend leren
    3. Schrijfdans
    4. Ontwikkelingsmaterialen in de groep
Omdat we vooraf willen weten hoeveel mensen er bij een workshop zullen zijn, moet je je hiervoor opgeven. Deze staan in de Parro agenda op 5 april waar je je als “vrijwilliger” kunt inschrijven. Er is tijd om 1 workshop te volgen. Het programma op 5 april:
19.30 - 19.45 uur: inloop met koffie/thee
19.45-20.15 uur: informatie over de Buitendag
20.15-20.45 uur: workshops
Jullie zijn van harte welkom op dinsdagavond 5 april!
Buitendag archief

Vanuit de MR

29 maart hebben we weer een (digitale) MR vergadering gehad. De agendapunten waren divers; van ziekteverzuim tot het formatieproces. Hieronder vinden jullie een samenvatting van de belangrijkste punten.
Zoals jullie ook merken is er de laatste periode sprake van een vrij hoog ziekteverzuim, zowel onder de leerlingen als ook onder de leerkrachten. Er zijn Corona besmettingen, maar ook buikgriep gaat rond op school. Vaak kan het opgelost worden met inval of parttime leerkrachten die extra komen werken, soms moet een groep verdeeld worden en een enkele keer moet een klas thuis blijven. Dit vraagt veel van de kinderen en ouders maar ook van het team. De MR vindt het fijn dat er zo veel samen naar oplossingen gezocht wordt en waardeert de inzet van een ieder hierin.

Naast de invalperikelen is er tijdens de vergadering gekeken naar de tussentijdse schoolresultaten op het gebied van ervaren veiligheid binnen de school en de didactische resultaten. Er is binnen de school onderzocht hoe de resultaten geduid kunnen worden en er zijn enkele verbeteringen voorgesteld. Sommige acties worden op school- en andere op bouw- of groepsniveau uitgevoerd. Het is mooi om te zien hoe gedegen deze resultaten geanalyseerd worden.

Verder is er goed nieuws. De MR heeft toestemming gegeven om, net als vorig jaar, een deel van de gelden (NPO middelen) die de school gekregen heeft om de zogenaamde "Corona-achterstanden" weg te werken, in te zetten voor de groepsformatie. De MR vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen profiteren van deze middelen en dat de middelen breed ingezet worden. Dit maakt dat we akkoord gegaan zijn met het voorstel de middelen in te zetten om ook volgend jaar (net als dit jaar) 11 stamgroepen te formeren. Het aantal leerlingen per groep komt dan lager te liggen dan gemiddeld, waardoor er binnen elke groep meer aandacht en tijd is voor alle leerlingen. Dit is geen structurele situatie; na 2023 zal de groepsgrootte dus toe moeten nemen naar het normale gemiddelde, maar voor 2022-2023 betekent dit wel 11 stamgroepen met relatief kleinere klassen.

De MR wenst jullie een lekker zonnig voorjaar en jullie horen eind mei weer van ons.
Namens de MR,
Nanouk van Tol

De Vlindertuin

Met het mooie weer heeft de onderbouw al lekker kunnen spelen en ontdekkend leren in de Vlindertuin. De Vlindertuin vraagt wel om onderhoud. Een paar keer per jaar steken ouders, onder leiding van de tuincommissie, hun handen uit de mouwen voor het onderhoud. Aanstaande zaterdag 2 april van 9:30 – 11:30 uur is het weer zover.
Je hoeft geen groene vingers te hebben om te helpen. Het gaat om allerhande klusjes zoals: snoeien, vegen en blad opruimen.
Geen oppas? Kinderen mogen gezellig mee helpen of spelen. Kun je maar een deel van de tijd? Ook dan ben je welkom; vele handen maken licht werk!
Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd.
Naast dat je bijdraagt aan het speelplezier van de kinderen, is het ook gezellig om andere ouders te ontmoeten. Je bent van harte welkom om je op te geven via de agenda in de Parro app.
02419730-f152-40d3-8d24-14b6eb9e2344

Blijf up to date via Parro

parro 1
We werken alweer enige tijd met de oudercommunicatie app Parro. Hierin plaatsen we regelmatig berichtjes en foto’s zodat jullie meer betrokken worden bij ons onderwijs. Daarnaast kunnen jullie hierin je kind absent melden. De functie om ziek te melden via de website gaat binnenkort verdwijnen. Afmelden kan dan digitaal alleen nog via Parro. Dit is te vinden onder het tabblad 'groepen' en dan onderaan onder 'acties'.
Daar staan nog andere handige acties om uit te voeren:
Het synchroniseren van de app om te zorgen dat je niets mist en je kunt alle eerdere berichtjes en agendameldingen (met het paarse bolletjes) in 1x verwijderen door op “markeer alles gelezen” te klikken.
Zo blijven jullie up to date!

De klei oven

De stekker van de grote klei oven moet vervangen worden. Is er een handige (groot)ouder met technische kennis die hierbij kan helpen? Bonno, onze conciërge, hoort het graag! Je kunt dit aangeven bij Bonno. dit mag telefonisch (055-3662699) of loop even binnen of mail: bgroeneveld@leerplein055.nl

Ingekomen informatie:

De Mheen is vriendjesschool van Orpheus. We krijgen daarom korting op het educatieaanbod en op schoolvoorstellingen. Kinderen kunnen ook gratis vriendje worden. Informatie en het aanmeldformulier kunnen jullie vinden op www.orpheus.nl/vriendjes. Op deze manier werken scholen en het theater samen om cultuur toegankelijker te maken voor alle basisschoolkinderen in Apeldoorn.
vriendjes_logo_DEF_2021

Agenda

2 sep

Klankbordmoment met ouder(s)/verzorger(s)

3 sep

Stamgroepouderavond Bovenbouw

5 sep

Stamgroepouderavond Onderbouw

9 sep

Stamgroepouderavond Middenbouw

14 sep

Tuinonderhoud Vlindertuin

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...